Category Archives: Notulen 2014

22 december ’14

Aanwezig: Hans, Douwe V, Anneke en Marijke MKG afwezig: Douwe C, Herman en Ale Opening en mededelingen door de voorzitter Herman heeft het zo ongelooflijk druk met zijn werk dat hij niet toekomt aan PBH en het graag voor onbepaalde tijd op een zacht pitje wil zetten. Dat is heel begrijpelijk, we zijn allang blij dat hij wil blijven en nemen zijn werkzaamheden over.  Ingekomen en uitgaande

september 2014

Sorry voor het late plaatsen!! Ik zet deze even bovenaan om ze toch onder de aandacht te brengen!! 22- september ’14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH afwezig Herman en Ale Opening en mededelingen door de voorzitter  Ingekomen en uitgaande stukken: Mail Erik Visser. Met diverse punten. Erik uitnodigen BOK. Wij willen de milieustraat open houden, pionier

november 2014

24 – 11 – ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH combinatie met BOK om 8 uur komen Erik Visser onze dorpscoordinator en mevr Bakker “onze” wethouder.  Opening en mededelingen door de voorzitter. Ingekomen en uitgaande stukken Uitnodiging 21 november Doarspwurk. Is niemand naar toe geweest, het programma duurde te lang. Uitnodiging boerenhiem, 27 nov. Uitnodiging

oktober 2014

Verslag overleg platform Gaastmeer, Oudega en Heeg Datum: 10 november 2014  Plaats 20.00 in It Joo te Oudega Aanwezig Gaastmeer: Jan Zeilstra, Jenneke van den Bogert, Tineke Cnossen en Foekje Gerritsma Heeg:  Ale Ypma, Hans Ringnalda en Herman van der Bij Oudega: Harmen Akerboom, Ytsje Terpsta en Gosse de Vries (verslag) Opening Harmen Akerboom heet iedereen welkom en stelt

augustus 2014

25 augustus ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH. MKG afwezig: Ale, Douwe C en Douwe V, Sjoerd. aanwezig: Hans, Herman, Anneke en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter.  Ingekomen en uitgaande stukken: Huldiging Skûtsje Avontuur, op de Syl. De Avontuur van Sietse Broersma uit Heeg heeft in de klasse lyste A gewonnen, dit wilden we natuurlijk niet

juni 2014

23 juni 14 notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 bij Marijke thuis. Herman, Hans, Sjoerd, Douwe V, Ale, Anneke en Marijke. Afwezig Douwe C Opening en mededelingen door de voorzitter. Hans opent de vergadering, Nederland heeft net met 2-0 gewonnen van Chili, dus t sin is goed. Ingekomen en uitgaande stukken. Mail Mevr. Veenstra over ligplaatsen en oneerlijke behandeling. In

mei 2014

26 – 5 – ‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Douwe MKG afwezig. Douwe Vermaning gast. Opening en mededelingen door de voorzitter. Welkom iedereen, vooral Douwe Vermaning, we stellen ons even aan elkaar voor. Ingekomen en uitgaande stukken. Bijdrage doarpswurk 2014 € 50,00. Actie aqua zoo vraagt bijdrage. Provincie: subsidie regeling Bûtenút Foarut.

april 2014

28 april 2014 Notulen PBH bestuursvergadering 19.30 it HH. Aanwezig: Hans, Herman, Ale, Sjoerd en Marijke. Mkg afwezig: Douwe en Anneke. Hans opent de vergadering. Marijke had geen tijd een agenda te maken. We zijn nog nauwelijks bekomen van de voorjaarsvergadering, we doen het even uit de losse pols. Erik visser vragen, kunnen wij een bewijs krijgen van het geld van Tadema/Schurer, gouden

voorjaarsvergadering april 2014

23 april ’14 notulen voorjaarsvergadering Plaatselijk belang Heeg  in it Heechhûs. Aanwezig, Hans, Herman, Ale, Douwe, Sjoerd en Marijke MKG afwezig Anneke en Erik Visser. Ook aanwezig zijn diverse raadsleden, visiegroepsleden en ca. 100 dorpsgenoten. Hans opent de vergadering en legt uit hoe die gaat verlopen. Als eerste zijn onze visiegroepen aan het woord. Elke groep krijgt twee minuten. Dorien

maart 2014

24 – 3 -‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Opening en mededelingen door de voorzitter. Herman zit voor. Hans, Ale MKG afwezig. Douwe, Herman, Anneke, Sjoerd en Marijke aanwezig. Ingekomen en uitgaande stukken Marianneke, Hans en Erik Visser stellen voor om bij ons langs te komen op 27 maart a.s. rond 16.30 uur voor overleg over wat er speelt in het dorp op

« Older Entries