Tag Archives: kringloopwinkel

november 2014

24 – 11 – ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH combinatie met BOK om 8 uur komen Erik Visser onze dorpscoordinator en mevr Bakker “onze” wethouder.  Opening en mededelingen door de voorzitter. Ingekomen en uitgaande stukken Uitnodiging 21 november Doarspwurk. Is niemand naar toe geweest, het programma duurde te lang. Uitnodiging boerenhiem, 27 nov. Uitnodiging

September 2013

Notulen 23-9-‘13 PBH 19.30 HH Aanwezig: Hans, Anneke, Douwe, Herman, Sjoerd en Marijke. MKG afwezig Ale Notulen vorige vergadering goedgekeurd Actiepunten: De handtekeningen voor de actie van dhr Visser, blijven waar ze zijn. OVH heeft wel ondertekend. Wij ondersteunen de actie niet vanwege vormfout. Wij zijn niet vooraf gevraagd de actie te ondersteunen, maar onze voorzitter zijn naam stond

Augustus 2013

Notulen 26 – 8 – 2013 PBH 19,30 HH Hans opent de vergadering, Ale heeft wat optstartproblemen, Herman is ziek, en Douwe meld dat het nog veel te druk is voor hem, hij komt de volgende vergadering. Dus zijn: Sjoerd, Anneke, Hans en Marijke met z’n vieren.  Ingekomen stukken Er is met gemengde gevoelens gereageerd op de brief en de acties van dhr Visser. Visser voelt zich nog altijd erg

Juni 2013

Notulen 17 – 6 – ‘13 PBH vergadering 19.30 HH Aanwezig; Hans, Anneke, Sjoerd en Marijke. M.k.g. afwezig; Ale en Herman. Afwezig; Douwe. Mededeling voorzitter. Hans heeft overleg gehad met de gemeente over de plannen voor de Passantenhaven, WSH en de Tjottervloot. Sinds Kees A voorzitter is van de passantenhaven zijn de plannen verandert. Was voorheen plan B het uitgangspunt, en werden deze

Mei 2013

Notulen 27 – 5 – ‘13 PBH 19.30 HH Aanwezig: Hans, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. MKG afwezig Sjoerd en Herman. Hans opent de vergadering en blikt kort terug op de voorjaarsvergadering met de opmerking: “it wie in goede fergadering, de sfeer wie goed” Sa is’t. Ingekomen stukken. DBF en de kringloopwinkel – via Lucie kwam een mail van DBF( een stichting die de leefbaarheid in