Tag Archives: milieustraat

september 2014

Sorry voor het late plaatsen!! Ik zet deze even bovenaan om ze toch onder de aandacht te brengen!! 22- september ’14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH afwezig Herman en Ale Opening en mededelingen door de voorzitter  Ingekomen en uitgaande stukken: Mail Erik Visser. Met diverse punten. Erik uitnodigen BOK. Wij willen de milieustraat open houden, pionier

januari 2014

27 1 ‘1 notulen bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg. 19.30 bij Marijke IVB met rugklachten M. Aanwezig: Hans, Herman, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. Sjoerd mkg afwezig  Opening en mededelingen door de voorzitter Freerk belde: door de actuele sloop van een gedeelte van Talma, zou de verkeersveiligheid op de Tollewei misschien aangepakt kunnen worden? We krijgen meer reacties uit het

Januari 2013

Notulen:28-01-2013 Bestuursvergadering PBH 19.30 HH Ale, Douwe, Anneke, Hans, Herman en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter. Om negen uur komen de mensen van de twee visiegroepen, eerst Janke en Lucie daarna de energiegroep,  voor die tijd moeten we een aantal punten bespreken. Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Himmeldei, er is een oproep voor het organiseren