Wat doet PBH?

Strandje.
PBH heeft een beheersovereenkomst van het strandje. Alle ontwikkelingen rondom houden wij nauwgezet in de gaten. Bij grote veranderingen in Heeg, zoals de uitbreiding van de passantenhaven, is PBH een betrokken partij.

Sinterklaas en timmerdorp.
De jaarlijkse Sinterklaas intocht en het zomerprogramma, financieren we mee.

Ligplaatsen. 
De openbare ligplaatsen beheren wij, wij innen het liggeld en mogen 50% van de netto opbrengst houden, hierbij krijgen we hulp van Douwe Vermaning.

AED.
We hebben mee gefinancierd in de aanschaf van  4 A.E.D’s en we verzorgen de scholing van de vrijwilligers.

Contact met de gemeente. 
Als er specifieke wensen zijn vanuit een buurtvereniging of als er b.v. groot onderhoud van paden, wegen of groen nodig is, dan kunnen we dat doorgeven en het proces volgen. Als de gemeente bomen wil kappen of groot onderhoud aan wegen wil doen dan geven ze dat aan ons door.We hebben regelmatig contact met de gemeente en doordat u ons op de hoogte houdt van wat er speelt in Heeg, kunnen we heel concreet informatie uitwisselen en opkomen voor de belangen van Heeg.

Ledenvergadering. 
Elk jaar hebben we een voorjaarsvergadering waar we het dorp vertellen wat we allemaal gedaan hebben en welke uitgaven we allemaal gedaan hebben. En we hebben natuurlijk onze dorpsvisie met alle plannen die daaruit voortkomen.