Tag Archives: timmerdorp

22 december ’14

Aanwezig: Hans, Douwe V, Anneke en Marijke MKG afwezig: Douwe C, Herman en Ale Opening en mededelingen door de voorzitter Herman heeft het zo ongelooflijk druk met zijn werk dat hij niet toekomt aan PBH en het graag voor onbepaalde tijd op een zacht pitje wil zetten. Dat is heel begrijpelijk, we zijn allang blij dat hij wil blijven en nemen zijn werkzaamheden over.  Ingekomen en uitgaande

april 2014

28 april 2014 Notulen PBH bestuursvergadering 19.30 it HH. Aanwezig: Hans, Herman, Ale, Sjoerd en Marijke. Mkg afwezig: Douwe en Anneke. Hans opent de vergadering. Marijke had geen tijd een agenda te maken. We zijn nog nauwelijks bekomen van de voorjaarsvergadering, we doen het even uit de losse pols. Erik visser vragen, kunnen wij een bewijs krijgen van het geld van Tadema/Schurer, gouden