Duurzaam Heeg

Heeg heeft gekozen voor een duurzame dorpsvisie.

Volgens de 5Xbeter regels van Bleiblom.

Praatplaat Dorpsvisie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam Heeg heeft een eigen website waar u het nieuwste nieuws kunt vinden. De website van Duurzaam Heeg wordt gevuld door de energiegroep.

Werkgroepen Duurzaam Heeg.
Er zijn op dit moment diverse enthousiaste werkgroepen actief. Plaatselijk belang heeft een coördinerende en faciliterende functie en heeft in elke groep een bestuurslid als aanspreekpunt aangesteld.

Gerealiseerde plannen!

De campagne Ho! Net yné kliko is gestart! Dit project duurt een jaar. Er is een eerste afval weging gedaan, na een jaar gaan we weer wegen!! Ondertussen houden we mensen op de hoogte van acties, we informeren en er zijn prijzen te winnen!! Volg ons op Facebook!

Bij Talma is 19 sept. ’14 een groente en beweegtuin geopend. Aan de voorkant van Talma is een prachtige ontmoetingsplek aangelegd met een pergola. Bij it Heechhûs is de tuin opgeknapt. Veel mensen hebben meegeholpen of iets gedoneerd.

U kunt inmiddels lid worden van onze eigen energiecoöperatie! IPV dat geld verdwijnt naar grote energie maatschappijen, kunt u door lid te worden ervoor zorgen dat geld in eigen dorp blijft en de energiegroep is druk met het realiseren van plannen rondom zonne en wind- energie!!

Volg ons op facebook! 

Er worden prachtige plannen bedacht en acties ondernomen. Onze visie is niet alleen een document, het is een nieuwe toekomst, daar zijn we trots op.

P.S Deze informatie kan al achterhaald zijn op het moment van plaatsing, de groepen zijn heel actief bezig.

Bleiblom.
Bleiblom maatschappij voor duurzame ontwikkeling werkt vanuit The Natural Steps. Een model afkomstig uit Zweden en door veel grote bedrijven en organisaties al succesvol gebruikt. Bleiblom hanteert een aantal, dat ze de 5xBeterBezig regels noemen.

Afbeelding35xbeterbezig

Vrijwilligers.
Iedereen heeft het druk, werk, privé, vereniging, sport of nog anders. Toch lukt het om mensen bereid te vinden mee te denken en te doen. Hier zijn we heel blij mee. In eerste instantie wilden wij als PBH ook alles meedoen. Maar dit bleek onmogelijk. Daarom hebben we nu alleen de regie en supervisie nog in handen. Een sterke ploeg vrijwilligers is vanaf het begin actief geweest en hebben bergen werk verzet. Een enquête maken is niet, de vragen worden uitgeplozen en weer besproken, voordat ze geplaatst worden. En dat is nog maar één voorbeeld.

Vrijwilligers van het eerste uur zijn: Hendrik vd Veen, Wybe Douwe Cnossen, Epie gerritsma, Janke de Groot. Lucie Gelderblom. Tsjalle Reitsma, Dorine van den Beukel, Anton van wijk. Deze mensen kunt u ook benaderen voor vragen of aanmelding.

Visieboek. dream fan in doarp
Dream fan in doarp.
De visie van Heeg op een duurzame toekomst en het proces wat hieraan vooraf ging, hebben we in een boek vorm gegeven. 2 feb wordt dit boek aan het dorp en aan wethouder Stoel gepresenteerd. Later wordt deze deur aan deur bezorgd en op de website gezet.

Wilt u meedenken en meedoen dat kan natuurlijk!!
U kunt zich opgeven via ons! mail@plaatselijkbelangheeg.nl

Rol van PBH in de organisatie: PBH is initiator voor nieuwe groepen en heeft supervisie over de bestaande groepen. Lucie Gelderblom en Janke de Groot, hebben aangegeven de regie over bestaande groepen te willen voeren. Elke nieuwe groep zal een eigen regisseur aan moeten wijzen. In het DB van elke groep zit een PBH lid. Dit om de visie te bewaken maar ook contact te houden. Hat kan gaan om een actief lid of een vast aanspreekpunt.

Financiën: PBH betaalt in eerste instantie de zaalhuur en eventuele verdere kosten. Na verloop van tijd is het wel de bedoeling dat elke groep zelf gaat betalen. Per groep en per aanvraag gaan we beoordelen hoe met kosten om te gaan. PBH beheert geld voor Heeg en een criterium, om geld uit te geven, zal altijd zijn of het in het belang van Heeg is.

Bestaande en nieuwe groepen, wordt gevraagd een raming te geven over kosten, die ze denken te gaan maken. Per half jaar of per jaar.

PBH wil begroting bekijken en beoordelen en mag van de plannen afwijken. PBH kan 5% per project als opstart toezeggen met een max. van €3.000. Ook mag PBH hiervanaf wijken.

PBH wil jaarlijks een financieel overzicht terug gekoppeld krijgen.

Contacten:
Contact met de gemeente gaat via, of samen met PBH. Ter oriëntatie of informatie, kan iemand rechtstreeks contact opnemen met de gemeente. Werkelijke afspraken en aanvragen gaan via PBH. Niet alleen wil PBH dit om de voortgang van de groepen te volgen, ook het contact met de gemeente en het eventueel vervolgtraject met acties willen wij blijven volgen. PBH is initiator van de groepen, de groepen functioneren onder de PBH vlag.

Hans is vast aanspreekpunt voor de werkgroepen.

Vier keer per jaar komen afgevaardigden van actieve groepen en PBH bij elkaar voor overleg. Herman zit hierbij. Twee keer per jaar willen we een informatie en inspiratieavond organiseren.

Verder wil PBH de groepen jaarlijks gezamenlijk uitnodigen voor overleg. Om elkaar te informeren en te inspireren.

De visie wordt vast onderdeel op de jaarvergadering.

Een nieuwe groep moet bekend worden met de 5Xbeterbezig regels, dat is een taak van PBH. Zij maken een draaiboek waarin dit een onderdeel zal zijn.

Proces: Om een dorpsvisie te maken heb je informatie nodig. Dit hebben we o.a. gekregen via een enquête. Een groep vrijwilligers heeft meegewerkt aan dit proces.

Analyse enquête
Gelukkig zijn er altijd mensen bereid tijd en energie te steken in ontwikkelingen voor ons dorp. Geweldig veel dank daarvoor!!

De volgende stap was, verdiepingsvragen, bedenken en deze stellen aan specifieke groepen. B.v.

Buurtverenigingen dd 29 mei 2012

DTV durf te vragen voor jongeren

Ondernemers Heeg

Deze groepen zijn bezocht en gevraagd mee te denken. We zijn bij het korps geweest voor “durf te vragen” sessies, de WSH, een hokje, maar ook hebben we buurtverenigingen en ondernemers uitgenodigd. Binnenkort presenteren we de officiële dorpsvisie.