Tag Archives: nieuw bestuurslid

22 december ’14

Aanwezig: Hans, Douwe V, Anneke en Marijke MKG afwezig: Douwe C, Herman en Ale Opening en mededelingen door de voorzitter Herman heeft het zo ongelooflijk druk met zijn werk dat hij niet toekomt aan PBH en het graag voor onbepaalde tijd op een zacht pitje wil zetten. Dat is heel begrijpelijk, we zijn allang blij dat hij wil blijven en nemen zijn werkzaamheden over.  Ingekomen en uitgaande

mei 2014

26 – 5 – ‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Douwe MKG afwezig. Douwe Vermaning gast. Opening en mededelingen door de voorzitter. Welkom iedereen, vooral Douwe Vermaning, we stellen ons even aan elkaar voor. Ingekomen en uitgaande stukken. Bijdrage doarpswurk 2014 € 50,00. Actie aqua zoo vraagt bijdrage. Provincie: subsidie regeling Bûtenút Foarut.