Tag Archives: geld gouden bodem

april 2014

28 april 2014 Notulen PBH bestuursvergadering 19.30 it HH. Aanwezig: Hans, Herman, Ale, Sjoerd en Marijke. Mkg afwezig: Douwe en Anneke. Hans opent de vergadering. Marijke had geen tijd een agenda te maken. We zijn nog nauwelijks bekomen van de voorjaarsvergadering, we doen het even uit de losse pols. Erik visser vragen, kunnen wij een bewijs krijgen van het geld van Tadema/Schurer, gouden