Tag Archives: sinterklaas

april 2014

28 april 2014 Notulen PBH bestuursvergadering 19.30 it HH. Aanwezig: Hans, Herman, Ale, Sjoerd en Marijke. Mkg afwezig: Douwe en Anneke. Hans opent de vergadering. Marijke had geen tijd een agenda te maken. We zijn nog nauwelijks bekomen van de voorjaarsvergadering, we doen het even uit de losse pols. Erik visser vragen, kunnen wij een bewijs krijgen van het geld van Tadema/Schurer, gouden

maart 2014

24 – 3 -‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Opening en mededelingen door de voorzitter. Herman zit voor. Hans, Ale MKG afwezig. Douwe, Herman, Anneke, Sjoerd en Marijke aanwezig. Ingekomen en uitgaande stukken Marianneke, Hans en Erik Visser stellen voor om bij ons langs te komen op 27 maart a.s. rond 16.30 uur voor overleg over wat er speelt in het dorp op