Welkom

Vereniging van Plaatselijk Belang Heeg PBH.

Onze taak is, de belangen van Heeg en de naaste omgeving in zowel maatschappelijk, sociaal als materieel opzicht te bevorderen met alle daartoe geoorloofde middelen. Zij tracht dit doel te bereiken door:

A het behartigen der algemene belangen van de inwoners van Heeg en haar naaste omgeving. 

B het steunen van bestaande of op te richten plaatselijke verenigingen, mits deze geen bij de wet verboden verenigingen zijn.

C alle andere wettige en geoorloofde middelen, die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Dit willen wij zo goed en transparant mogelijk doen. Daarom laten wij u weten waar we mee bezig zijn, zodat u kunt meedenken en reageren. Ook willen wij van u graag weten, waar u zich zorgen om maakt, wat er wel of niet goed gaat.

Dream fan in doarp.BOEK

Heeg heeft een duurzame dorpsvisie ontwikkelt “Duurzaam Heeg”en werkt elke dag opnieuw door aan haar doelen. We zijn actief op heel veel fronten en hebben al prachtige resultaten bereikt. Ons dorp energie neutraal in 2025 is zo’n fantastisch doel! Wilt u lid worden van onze energiecoöperatie? Wilt u weten wat we allemaal doen?

Dorpsvisie. 

Het fundament onder ons bestuur is de duurzame dorpsvisie die we in 2013 aan Heeg gepresenteerd hebben met een boek. Vanuit de visie zijn we heel actief aan de gang op diverse fronten. De enquête heeft inzichtelijk gemaakt wat nodig was in het dorp. Diverse groepen zijn nu bezig met het realiseren van de plannen die nodig zijn voor het duurzaam maken van Heeg.

Visiegroepen Duurzaam Heeg.

  • Dorsptuingroep is o.a. met een groen dorpshuisplein aan het ontwikkelen,
  • energiegroep met de Heegemer energie coöperatie ,
  • begraafplaatsgroep, deze groep heeft een plan voor een nieuwe moderne begraafplaats waar dringend behoefte aan is.
  • Heeg-sportief, een moderne, multifunctionele sporthal voor Heeg!
  • Heechpromotie, Is de bindende factor tussen groepen en verenigingen en komt naar buiten met een gezamenlijke agenda en zomerprogramma.

Vergaderingen.

Wij vergaderen maandelijks in het HeechHûs. (Zie schema links.) vanaf 19.30. Elke vergadering is er de mogelijkheid voor persoonlijk contact. Vraag tijd aan en we plannen u in!

Klachten en meldingen.

Hebt u een klacht of wilt u een melding maken over iets wat niet goed gaat, wat aangepast moet worden of wat de gemeente moet weten volgens u? U kunt via onze site melding doen! Maak hier rustig gebruik van een reactie komt zeker en duurt niet lang!!

Ook kunt u hier bezwaar maken, melding doen van overlast e.d.

Hou ons op de hoogte!

Informatie over wat er speelt in Heeg is voor ons heel belangrijk. Wij kunnen zaken doorspelen naar onze dorpscoördinator en het verdere verloop in de gaten houden. Als PBH kunnen wij ons sterk maken, uit naam van u als inwoners van Heeg, dat legt meer gewicht in de schaal. Daarom is het belangrijk dat u lid wordt van PBH.

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site. Maar natuurlijk mag u ons ook mailen of aan de mouw trekken.

Overleg dorpscoördinator en wethouder.

De gemeente SWF heeft elk dorp een dorpscoördinator en een wethouder toegewezen. Bij ons zijn dat Erik Visser en mevr Gea Wielinga . Wij hebben regelmatig contact met Erik Visser en jaarlijks bestuurlijk overleg met beide partijen dat is ons BOK overleg (bestuurlijk overleg kernen).

Overleg Cluster dorpen en verenigingen.

Samen staan we sterk. Jaarlijks hebben we overleg met dorpsbelangen van Gaastmeer en Oudega. We bespreken wat er speelt in de dorpen en waar we kunnen versterken we elkaar. Onderwerpen kunnen zijn, vaarroutes, openbaar vervoer, gezamenlijke acties en activiteiten enz. Zie vergaderschema.

Overleg OVH staat ook jaarlijks op de agenda. Het overleg is vooral bedoelt om elkaar te versterken.

Privacybeleid Plaatselijk Belang Heeg.

onder de knop Welkom vindt u ons Privacybeleid.