Heeg actief!

Onze dorpskrant! de Sylboade ook online te lezen!

Dorpshuis. it Heechhûs. 

Ondernemers vereniging Heeg. OVH

Watersport vereniging Heeg. WSH

Voetbalvereniging Heeg. V.V.Heeg

Crescendo Heeg. Fanfare.

SSS Heeg. Gymnastiek. 

Tennisvereniging Net yn ’t net!

VVV Heeg en omstreken. VVV

Ijsclub Heeg. Sportbond. 

Uitvaart vereniging. De laatste eer. 

Ben ik nog iets vergeten? Mail me dan zorg ik dat dit ook geplaatst wordt! mail@plaatselijkbelangheeg.nl