september 2014

Sorry voor het late plaatsen!! Ik zet deze even bovenaan om ze toch onder de aandacht te brengen!!

22- september ’14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg

19.30 HH afwezig Herman en Ale

Opening en mededelingen door de voorzitter 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Mail Erik Visser. Met diverse punten. Erik uitnodigen BOK. Wij willen de milieustraat open houden, pionier dorp doarpswurk. Wandelpad, ook voor onze gasten. Erik heeft fondsen bedacht, Lucie vragen waar het heen moet. Werkgroep is ermee bezig. Speelweide Hinxstepoelspaad aanvraag, gaat niet via ons.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Notulen: goedgekeurd.

Ale filmpje bijna klaar?

Bespreekpunten.

  • Verslag vergadering Heeg promotie.

Het dorp mist fietsenrekken en een bankje b.v. op de Syl. Waarom en waar? koppel dit verzoek aub terug.  Paal voor het dichtzetten van de Harinxmastraat? Is OVH het ermee eens?  Kan dit beiden teruggekoppeld worden? Dorpstuin, groente beweegtuin opening, was heel leuk, veel mensen, hoge delegatie en prachtig weer. Een prachtige tuin met veel mogelijkheden en enthousiaste mensen. Lucie heeft trots aangegeven tijdens de opening,  dat er veel mensen geholpen hebben.

  • Verslag overleg Raerd, Lucie en Marijke.

Hier waren de Omrin en Provincie bij aanwezig om te vertellen over hoe zij tegen afval aankijken. De een bekijkt het als afval de ander als grondstoffen, een inspirerende avond. Wij gaan ermee op lokaal niveau verder.

  • Voorjaarsvergadering nieuwe stijl. Voorstel Marijke. Wat als wij een info avond organiseren. Waar we de visie groepen een podium geven. Vooraf als Loesje, stellingen in het dorp ophangen waar over gepraat kan worden. Waar we zelf informeren maar ook informatie vragen. Meer interactie om te weten wat er speelt.

We hebben al een voorjaarsvergadering waar we de visiegroepen een podium geven, het idee van de stellingen is wel een leuke.

  • Hinder, grond verzet.

Klachten naar de vervoerder hiervoor is een klachtenformulier verspreid. Nadeel vanwege het verlagen van de drempels, er wordt veel sneller gereden. Blijkbaar is het veiligheidsaspect nu minder aan de orde. Het project duurt een jaar.

  • Passantenhaven vorderingen.

WSH loods is gekocht door Piet Hettinga die gaat de Maria en Clasiena er neerleggen. WSH gebouw gaat los maar waarschijnlijk niet eerder dan in januari.

  • Contributieplannen vorderingen.

Herman is met de tekst bezig. Douwe gaat kijken hoe wij met machtigingen kunnen werken. Contracten bij de bank regelen. Sjoerd moet dit maar niet meer doen. Formulier maken en onder de tekst hangen.

Visie

8 november, voorbereiding. Overleg rinpaad groep met de gemeente.

Sylboade/website

Rondvraag.

Actielijst a.u.b. Douwe V. Sjoerd wil graag de penningen overdragen. Hij blijft op de achtergrond actief bij de energiegroep en als vliegende penningmeester. Geen voetpad bij het herstraten de weg voor Jan Krist? Het moet niet gekker worden. Natuurlijk moet daar een voetpad, zeker aan een kant. Hans neemt contact op met Oudega, volgende keer overleg in Oudega als ze dat nu vergeten, is het gewoon hier.

 

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

22 september BOK? Is nog niet zeker.
27 oktober gezamenlijke met Gaatsmeer en Oudega.
24 november. 22 december. 2014

26 jan. 23 feb. 23 maart, 27 april, 18, 1 juni, 29 juni. Voorjaarsvergadering 22 april. 2015