Heech yn it grien

De notitie ‘Heech yn it grien’ omvat een groenplan voor de publieke ruimte van Heeg, samengesteld door vertegenwoordigers van de dorpstuingroep en Plaatselijk Belang Heeg in samenwerking met de inwoners van het dorp en de afdelingen Beheer Openbaar Groen en Beleid Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid van de gemeente Súdwest-Fryslân.

lees verder :   Heech yn it grien def 13-4-2017