Werkgroepen

We kunnen niks zonder u!

We hebben heel veel plannen, willen nog veel meer duurzame projecten opzetten maar kunnen dat alleen met u, meedenkers en doeners. Wilt u meedenken of meedoen? Laat het ons weten! Iedereen is welkom!

Mail info@plaatselijkbelangheeg.nl
of bel ons, of trek 20150906_171745
ons aan de mouw.

Wilt u eenmalig meedenken of luisteren naar de plannen en ontwikkelingen van PBH en de groepen? Twee keer per jaar willen we iedereen bijelkaar brengen en met elkaar bespreken wat er allemaal gebeurt en wat er nog gerealiseerd moet worden! Dit zijn openbare bijeenkomsten.

Wilt u meedenken of meewerken dat kan! 

  1. Dorpstuin deze groep wil een dorpstuin realiseren bij Talma en bij it Heechhûs waar naast het telen van fruit en groente, ontmoeten heel belangrijk is. Bij it Heechhûs komt een prachtig dorpshuisplein gemaakt van materialen uit o.a. de passantenhaven. Duurzame materialen en eigen inzet. Elke hulp is welkom.
  2. “Zuivel terug in Heeg” is een project om dorpslandbouw Zuidwest Friesland weer dichter bij de mensen te brengen. Ze willen o.a. een melktap, verse melk van eigen boeren, vers van de tap!
  3. En er is een  energie groep. Ze hebben zich als doel gesteld Heeg te voorzien van duurzame energie voor iedereen. Zij hebben een energiebeurs georganiseerd, zijn plannen aan het uitwerken voor het isoleren van woningen. Ook is deze groep bezig met de postcode roos, deze stelt mensen in staat zonnepanelen te kopen en die op een groot verzamel dak te plaatsen. Ook gaan zij in overleg met leden bepalen welk duurzaam doel gerealiseerd kan worden van het geld dat terugstroomt in eigen dorp vanuit de leden van de coöperatie.
  4. Omdat er een tekort is aan begraafplaatsen is dit een werkgroep geworden. Deze groep heeft als doel een begraafplaats te realiseren.
  5. Ho! net yn ‘e kliko! deze groep wil afval reduceren met 25% én mensen bewust maken dat afval grondstoffen zijn en voor hergebruik goed gescheiden ingezameld moet worden. Dit project duurt een jaar en zal tijdens dit jaar steeds een afvalfractie onder de aandacht brengen.
  6. Heegsportief, een groep die toch nog weer een poging wil wagen om een sporthal te realiseren. Deze groep heeft mooie plannen ontwikkeld en als ze de sporthal realiseren gaat een wens van veel Heegemers in vervulling!
  7. Heeg Promotie. Deze groep is een zelfstandige groep waar Anneke voor PBH in zit. Deze groep heeft een duurzaam karakter omdat ze materialen beschikbaar willen stellen voor diverse doelen ipv ieder voor zich. Ze willen met één activiteiten agenda naar buiten komen en zo elkaar versterken én ze willen een zomerprogramma zowel voor gasten alsook voor eigen dorp.
  8. De tomme omheeg! is een initiatief om het vervoersprobleem in deze regio op te lossen. Liften in een nieuw jasje! Helemaal anno nu, er wordt een app ontwikkelt en er komen liftplekken. Het initiatief wordt op dit moment uitgewerkt en zal vanaf 2016 actief worden.
  9. Mooi Heeg.

 

Meer weten? Kijk ook in de Sylboade en volg ons op Facebook!