juni 2014

23 juni 14 notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg
19.30 bij Marijke thuis. Herman, Hans, Sjoerd, Douwe V, Ale, Anneke en Marijke. Afwezig Douwe C

Opening en mededelingen door de voorzitter.

Hans opent de vergadering, Nederland heeft net met 2-0 gewonnen van Chili, dus t sin is goed.

Ingekomen en uitgaande stukken.

Mail Mevr. Veenstra over ligplaatsen en oneerlijke behandeling.

In overleg met Henk hebben we gereageerd, zoals Henk de zaken afhandelt heeft onze goedkeuring. Hans heeft het heel duidelijk toegelicht. Mocht Mevr. Veenstra een of meerdere plekken willen dan kan dat.
Mail Sylboade  met verzoek stukje Henk  als vrijwilliger in het zonnetje te zetten, is afgewezen. De Sylboade gaat niet vrijwilligers interviewen.

Provincie post over nieuwe peilingen op t Leechsân. We gaan de uitkomsten vergelijken. Hans gaat vragen of we ze digitaal kunnen krijgen.
Factuur Samson van de Foto.
De foto moet nog een plekje krijgen. Foto op de gevel bij het dorpshuis?  Ale organiseert het om er een mooie plek te zoeken.

Verzoek kadewerken, er komt een overleg met dorpsbelangen Oudega, Gaastmeer. Met een bijeenkomst, waar aannemer en it Wetterskip informatie geven over de kadeophogingen. Ale neemt contact op met Epie, met de vraag of Epie aanwezig kan zijn en of Epie verslag kan maken.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Notulen, goedgekeurd.

Gesprek Henk van der Molen over infobrief brief 1e verhoging liggelden.  Alles loopt verder goed. Brief over verhoging liggelden ligt klaar en komt na de vakantie in de Sylboade. De eerste verhoging van liggelden is dan een feit.
Contributieplan op de agenda voor de 1e vergadering na de vakantie. Het idee om per volmacht te innen om meer contributie en meer leden zal moeten worden aangekondigd. Hoe kan PBH meer zichtbaar worden? We zullen er zelf bij langs de deuren moeten, met een verhaal een een goede brief. Ale gaat een voorstel brief maken.

Bespreekpunten.

Zou Douwe V penningmeester willen worden? Dan kan Sjoerd afscheid nemen. Sjoerd is al zo’n 10 jaar penningmeester. Het is al een paar jaar de bedoeling dat hij daarmee stopt. Douwe wil het penningmeesterschap overnemen. Dat is heel fijn. Marijke regelt KvK papieren.

Voortgang project passantenhaven, ondanks herhaaldelijk verzoek is er nog geen tekening. Dat is wel wat laat als we bedenken dat na de zomer de schop in de grond zal moeten.

Visie

Wat zijn onze doelen voor volgend jaar 2014/2015 wat de visie aangaat. De matrix uit het visieboek geeft de route aan.

  • De energie werkgroep heeft een aantal doelen voor 2014. De Heegemer coöperatie en lokale acties.
  • dorpstuin, bewegingstuin en de plannen voor het dorpshuisplein zijn nog in ontwikkeling. Ook is deze groep met lokale zuivel aan de gang.
  • begraafplaats, er is een brief gekomen waarin de gemeente aangeeft dat er geen beleid is voor een begraafplaats. De gemeente moet dit beleid nog schrijven.
  • Willen wij de lokale kringloop als groep opzetten dan moeten we daar na de vakantie been starten. Lucie, Freek en Marijke gaan ermee starten.

Sjoerd licht het idee van de energiegroep toe.

Energie groep gaat een eigen energiecoöperatie oprichten, de aanpak is bedrijfsmatig. In het begin van de visie ontwikkelingen, hebben we gezegd dat elke groep onder PBH valt. Maar dat zal bij deze groep in de toekomst, niet door kunnen gaan. De coöperatie moet niet onder PBH vallen. We kunnen wel afspreken, in de huisregels laten opnemen, dat er een PBH bestuurslid in het coöperatiebestuur gaat meedraaien.
Wordt de coöperatie in de toekomst een eigen zelfstandig bestuur, worden het aparte zaken. We hebben als PBH geen invloed meer, alleen de leden.
Iedereen die energie inkoopt via de coöperatie levert voor Heeg geld op. De coöperatie levert geen energie aan individuen. Toekomst plannen zijn gericht op het ideologische plan, energie ook lokaal te maken.

De vraag is of PBH om notariskosten voor oprichting betaald. De energiegroep heeft nog geen eigen inkomen maar in de toekomst hebben ze dat natuurlijk we. We kunnen ook een renteloze lening aanbieden, met een looptijd van een jaar of 5.

Wij zijn trots en blij met deze groep, het is een heel belangrijke groep voor de visie, we spreken af de groep deze lening te verstrekken.

Sylboade/website

De website heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Ook is er een fotogalerij aangemaakt met de foto’s van het visieboek. Deze zal Marijke zo nu en dan wisselen.

Geen bijzonderheden, iedereen heeft zin in de vakantie, en we wensen iedereen een heel goede vakantie!

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

Volgende vergadering 25 augustus. 22 september. 27 oktober gezamenlijke met Gaatsmeer en Oudega. 24 november. 22 december.