augustus 2014

25 augustus ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg
19.30 HH. MKG afwezig: Ale, Douwe C en Douwe V, Sjoerd. aanwezig: Hans, Herman, Anneke en Marijke

Opening en mededelingen door de voorzitter. 

Ingekomen en uitgaande stukken:

Huldiging Skûtsje Avontuur, op de Syl.

De Avontuur van Sietse Broersma uit Heeg heeft in de klasse lyste A gewonnen, dit wilden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Wethouder mevr. Bakker was er, een aantal toeristen en belangstellenden. Het is vrijdagavond, het is droog, na een hele dag regen. Op de Syl staan mensen te wachten op het skûtsje, begeleid door een brandweerboot, met zwaailicht en sirene, komt het aanvaren. Alle bemanning wordt gefeliciteerd en toegesproken door Hans, PBH en mevr Bakker.

BOK, 4 sept overleg met mevr. Bakker en Erik Visser, gevraagd is om aan te schuiven op een vergaderdatum van ons.

Brief Hans over kadeverhoging en aanvoer van grond over de weg.

Hans heeft een brief geschreven naar de gemeente waarin hij aan de orde stelt dat het verplaaten van de grond voor alle kades rondom en achter Heeg via de weg, consequenties heeft. Waarom niet over het water? De goedkoopste inschrijver heeft de klus gekregen. De gemeente heeft een beetje zitten suffen zeker, dat blijkt wel, nu Hans aan de bel trekt, bedenken zij ook dat het beter anders had gekund. De drempels in de route zijn aangepast en de kinderen zijn ingelicht over de dode hoek bij vrachtwagens, we houden ons hart vast over de rondweg. Terwijl ik zit te schrijven zullen de eerste vrachtauto’s met grond wel door het dorp gaan.

Het voetpad, op de dijk, wordt niet aangelegd. Er is doodgewoon geen geld voor. Maar de bovenkant is 1.50 meter en plat. Het eerste stuk, land Bakker, breder maken kost een vracht geld.

Hans heeft een idee, hoe kunnen we dat pad aanleggen, in eigen beheer, met eigen geld, sponsors of een soort actie? Stel we leggen het pad aan met platen en vragen of mensen een plaat willen doneren waar hun handtekening, of afbeelding op komt. Een ludieke actie. Hans gaat met de mannen van deze groep om tafel, wordt vervolgd.

Buten foarut, een actie platform voor alternatieve vervoersmogelijkheden op het platteland. Er is een subsidie aanvraag die via PBH gedaan is door Janke heeft gedaan. Groot gelijk Janke we wensen jullie succes.

Reactie M Koekoek op vragen die Has stelt over de ontwikkelingen passantenhaven. Detail tekeningen krijgen we binnen nu en 4 weken. Het project ligt op schema, de bouw van het gebouw voor WSH Tjotter, gaat eind november los. De haven uitbreiding rond die tijd ook. Overeenkomst toiletgebouwen gebruik moet nog getekend.

De toegang tot het feestterrein, het zware verkeer gaat via Bakker,  de feesttent komt weer op het terrein van Barneveld en dit wordt vanaf de passantenhaven toegankelijk gemaakt.. PBH maakt zich sterk het terrein waar de speeltoestellen zijn niet op te laten gaan aan parkeerplaatsen. Er waren op te laatste tekening, extra parkeerplaatsen bijgetekend, deze zijn er weer van af gehaald. Wij willen niet dat er tot bij de speeltoestellen geparkeerd wordt en stellen ook voor dit te markeren. Ook hebben wij aangegeven dat wij het belangrijk vinden, dat lokale bedrijven de werkzaamheden gaan doen.

Reactie Jonkhart Scheepsbouw museum. Vorig jaar (nov/dec)  . hebben wij een brief geschreven waarin we aangegeven hebben bereid zijn hulp te bieden om het houwbouw museum te behouden voor Heeg. We hadden gehoord dat de organisatie van het houtbouw museum niet goed liep en wilden graag bemiddelen.  Tot een paar weken geleden hebben we daar niets op gehoord. Nu ineens komt er een brief terug. We hebben inmiddels ook gezien dat er andere acties gaande zijn. Wij gaan verder niet reageren.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Notulen goedgekeurd.

Actie contributieplan.

Ale heeft een voorstel brief opgesteld, een keurige brief. We zullen kijken of we hem iets in kunnen korten en wat kleurrijker aan kunnen bieden.  Envelopje erbij, deur aan deur ophalen door ons, Johan brengt ze rond. Het doel is:  Begin oktober actiecontributie langs de deuren.

Ale foto Samson, heeft die een plekje?

Beleid gemeente over begraafplaatsen wordt nu geschreven. Hoe lang kunnen we wachten, bij ons is sprake van urgentie.

Bespreekpunten.

Om dichter bij de mensen te komen zou het misschien een goed idee zijn een facebookpagina aan te maken. Marijke wil dit wel doen, maar zou dan een andere taak willen overdragen. Anneke wil dit in de toekomst wel gaan doen, zolang blijft alles nog even bij het oude.

8 november energiemarkt daar komt PBH ook met een stand. Alle werkgroepen zijn uitgenodigd dus wij zullen een eigen invulling moeten geven aan de stand.  We denken aan: het stellen van een prikkelende vraag over b.v. afval scheiding. De functie afval coach, wat denk je daarvan? Denk aub allemaal na over een leuke invulling.

Moeten wij zelf niet jaarlijks een visiedag, of info dag organiseren voor Heeg en onze visiegroepen? Of onze jaarvergadering in een totaal nieuw jasje gieten?

Visie.

22 sept overleg in Raerd Marijke gaat met Lucie e.a. over afvalcoach, afvalscheiding, lokale kringloop  plannen. Deze groep moet in Heeg ook van start gaan misschien krijgen we inspiratie of handvatten.

Sylboade/website.

Energiemarkt melden in de sylboade en op de Website. 8 november. PBH gaat apart aankondiging dat ook alle groepen  zich gaan presenteren. Plus Douwe voorstellen onze  nieuwe ponghalder.

Rondvraag. 

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

22 september BOK? Is nog niet zeker.
27 oktober gezamenlijke met Gaatsmeer en Oudega.
24 november. 22 december.

Actie:

Agenda maken adhv vorig BOK overleg. Marijke

  • Agenda bok( drempels terug of alternatief).
  • Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel, hoe krijgen we de gemeente zover?
  • Begraafplaatsen, bij ons is een urgentie. Hoelang moeten we wachten?

IBAB digitale vergaderomgeving inrichtten Hans.

Herman en Marijke maken opzet Ale af.

Anneke en Marijke gaan stand inrichten.

Voorstellen Douwe en intro 8 nov energiemarkt voor de sylboade.