Tag Archives: 28 oktober ’13 overleg Oudega en Gaastmeer.

oktober 2014

Verslag overleg platform Gaastmeer, Oudega en Heeg Datum: 10 november 2014  Plaats 20.00 in It Joo te Oudega Aanwezig Gaastmeer: Jan Zeilstra, Jenneke van den Bogert, Tineke Cnossen en Foekje Gerritsma Heeg:  Ale Ypma, Hans Ringnalda en Herman van der Bij Oudega: Harmen Akerboom, Ytsje Terpsta en Gosse de Vries (verslag) Opening Harmen Akerboom heet iedereen welkom en stelt

September 2013

Notulen 23-9-‘13 PBH 19.30 HH Aanwezig: Hans, Anneke, Douwe, Herman, Sjoerd en Marijke. MKG afwezig Ale Notulen vorige vergadering goedgekeurd Actiepunten: De handtekeningen voor de actie van dhr Visser, blijven waar ze zijn. OVH heeft wel ondertekend. Wij ondersteunen de actie niet vanwege vormfout. Wij zijn niet vooraf gevraagd de actie te ondersteunen, maar onze voorzitter zijn naam stond