Tag Archives: liggelden

mei 2014

26 – 5 – ‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Douwe MKG afwezig. Douwe Vermaning gast. Opening en mededelingen door de voorzitter. Welkom iedereen, vooral Douwe Vermaning, we stellen ons even aan elkaar voor. Ingekomen en uitgaande stukken. Bijdrage doarpswurk 2014 € 50,00. Actie aqua zoo vraagt bijdrage. Provincie: subsidie regeling Bûtenút Foarut.

februari 2014

Notulen 24-2-’14 bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg 19.30 HH  Ale, Anneke en Douwe mkg afwezig. Hans, Herman, Sjoerd en Marijke zijn aanwezig. Notulen, Ontwikkelingen it Eilân,  17 maart is er een informatieavond in het HH 20.30. De gemeente en betrokken partijen, WSH, Tjotter, passantenhaven, geven uitleg naar het dorp over de plannen. Martijn Koekoek wil ook de plannen haven

Juni 2013

Notulen 17 – 6 – ‘13 PBH vergadering 19.30 HH Aanwezig; Hans, Anneke, Sjoerd en Marijke. M.k.g. afwezig; Ale en Herman. Afwezig; Douwe. Mededeling voorzitter. Hans heeft overleg gehad met de gemeente over de plannen voor de Passantenhaven, WSH en de Tjottervloot. Sinds Kees A voorzitter is van de passantenhaven zijn de plannen verandert. Was voorheen plan B het uitgangspunt, en werden deze