Tag Archives: passantenhaven

26 januari ’15

19.30 HH Anneke, Herman, Douwe V mkg. afwezig. Per direct is Ale gestopt. Zijn bestuursfunctie zou in conflict kunnen komen met zijn nieuwe taak vanuit de gemeente bij de passantenhaven.  Dat is wel heel erg jammer voor ons, maar vast goed nieuws voor de voortgang bij de passantenhaven. Opening en mededelingen door de voorzitter.  Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Mail uitnodiging

augustus 2014

25 augustus ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH. MKG afwezig: Ale, Douwe C en Douwe V, Sjoerd. aanwezig: Hans, Herman, Anneke en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter.  Ingekomen en uitgaande stukken: Huldiging Skûtsje Avontuur, op de Syl. De Avontuur van Sietse Broersma uit Heeg heeft in de klasse lyste A gewonnen, dit wilden we natuurlijk niet

mei 2014

26 – 5 – ‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Douwe MKG afwezig. Douwe Vermaning gast. Opening en mededelingen door de voorzitter. Welkom iedereen, vooral Douwe Vermaning, we stellen ons even aan elkaar voor. Ingekomen en uitgaande stukken. Bijdrage doarpswurk 2014 € 50,00. Actie aqua zoo vraagt bijdrage. Provincie: subsidie regeling Bûtenút Foarut.

maart 2014

24 – 3 -‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Opening en mededelingen door de voorzitter. Herman zit voor. Hans, Ale MKG afwezig. Douwe, Herman, Anneke, Sjoerd en Marijke aanwezig. Ingekomen en uitgaande stukken Marianneke, Hans en Erik Visser stellen voor om bij ons langs te komen op 27 maart a.s. rond 16.30 uur voor overleg over wat er speelt in het dorp op

Augustus 2013

Notulen 26 – 8 – 2013 PBH 19,30 HH Hans opent de vergadering, Ale heeft wat optstartproblemen, Herman is ziek, en Douwe meld dat het nog veel te druk is voor hem, hij komt de volgende vergadering. Dus zijn: Sjoerd, Anneke, Hans en Marijke met z’n vieren.  Ingekomen stukken Er is met gemengde gevoelens gereageerd op de brief en de acties van dhr Visser. Visser voelt zich nog altijd erg