Tag Archives: energiegroep

September 2013

Notulen 23-9-‘13 PBH 19.30 HH Aanwezig: Hans, Anneke, Douwe, Herman, Sjoerd en Marijke. MKG afwezig Ale Notulen vorige vergadering goedgekeurd Actiepunten: De handtekeningen voor de actie van dhr Visser, blijven waar ze zijn. OVH heeft wel ondertekend. Wij ondersteunen de actie niet vanwege vormfout. Wij zijn niet vooraf gevraagd de actie te ondersteunen, maar onze voorzitter zijn naam stond

Juni 2013

Notulen 17 – 6 – ‘13 PBH vergadering 19.30 HH Aanwezig; Hans, Anneke, Sjoerd en Marijke. M.k.g. afwezig; Ale en Herman. Afwezig; Douwe. Mededeling voorzitter. Hans heeft overleg gehad met de gemeente over de plannen voor de Passantenhaven, WSH en de Tjottervloot. Sinds Kees A voorzitter is van de passantenhaven zijn de plannen verandert. Was voorheen plan B het uitgangspunt, en werden deze