Tag Archives: snelheid skatting

Mei 2013

Notulen 27 – 5 – ‘13 PBH 19.30 HH Aanwezig: Hans, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. MKG afwezig Sjoerd en Herman. Hans opent de vergadering en blikt kort terug op de voorjaarsvergadering met de opmerking: “it wie in goede fergadering, de sfeer wie goed” Sa is’t. Ingekomen stukken. DBF en de kringloopwinkel – via Lucie kwam een mail van DBF( een stichting die de leefbaarheid in

Januari 2013

Notulen:28-01-2013 Bestuursvergadering PBH 19.30 HH Ale, Douwe, Anneke, Hans, Herman en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter. Om negen uur komen de mensen van de twee visiegroepen, eerst Janke en Lucie daarna de energiegroep,  voor die tijd moeten we een aantal punten bespreken. Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Himmeldei, er is een oproep voor het organiseren