Tag Archives: Houtbouw museum

augustus 2014

25 augustus ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH. MKG afwezig: Ale, Douwe C en Douwe V, Sjoerd. aanwezig: Hans, Herman, Anneke en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter.  Ingekomen en uitgaande stukken: Huldiging Skûtsje Avontuur, op de Syl. De Avontuur van Sietse Broersma uit Heeg heeft in de klasse lyste A gewonnen, dit wilden we natuurlijk niet

Augustus 2013

Notulen 26 – 8 – 2013 PBH 19,30 HH Hans opent de vergadering, Ale heeft wat optstartproblemen, Herman is ziek, en Douwe meld dat het nog veel te druk is voor hem, hij komt de volgende vergadering. Dus zijn: Sjoerd, Anneke, Hans en Marijke met z’n vieren.  Ingekomen stukken Er is met gemengde gevoelens gereageerd op de brief en de acties van dhr Visser. Visser voelt zich nog altijd erg