Tag Archives: actiepunten dorpscoordinator

november 2014

24 – 11 – ‘14 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH combinatie met BOK om 8 uur komen Erik Visser onze dorpscoordinator en mevr Bakker “onze” wethouder.  Opening en mededelingen door de voorzitter. Ingekomen en uitgaande stukken Uitnodiging 21 november Doarspwurk. Is niemand naar toe geweest, het programma duurde te lang. Uitnodiging boerenhiem, 27 nov. Uitnodiging

April 2013

22-4-’13 Notulen. Hans, Ale, Sjoerd en Marijke aanwezig. Anneke en Herman MKG afwezig. Douwe afwezig. Erik Visser actiepunten: er kunnen weer een paar punten van de actielijst geschrapt worden. De trap bij de brug naar ’t Eilân, deze is keurig opgeknapt. De oversteekplaats bij Talma, is helder voor iedereeen.  Walbeschoeiing ’t Fabriek wordt aangepakt. Dat wij kritisch zijn  en mensen

Januari 2013

Notulen:28-01-2013 Bestuursvergadering PBH 19.30 HH Ale, Douwe, Anneke, Hans, Herman en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter. Om negen uur komen de mensen van de twee visiegroepen, eerst Janke en Lucie daarna de energiegroep,  voor die tijd moeten we een aantal punten bespreken. Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Himmeldei, er is een oproep voor het organiseren