Tag Archives: voorjaarsvergadering

Verslag voorjaarsvergadering PBH 22 april ’15

Hans opent de vergadering en geeft als eerst het woord aan de visiegroep die het liften terug wil brengen. De duim omhoog. Janke vertelt over hoe haar project “deTomme omheech” van de grond is gekomen. De verschraling van het openbaar vervoer waardoor het platteland minder bereikbaar is en de oproep voor alternatieven, zijn redenen voor dit initiatief. Er is een ontwerpplan ingediend

26 januari ’15

19.30 HH Anneke, Herman, Douwe V mkg. afwezig. Per direct is Ale gestopt. Zijn bestuursfunctie zou in conflict kunnen komen met zijn nieuwe taak vanuit de gemeente bij de passantenhaven.  Dat is wel heel erg jammer voor ons, maar vast goed nieuws voor de voortgang bij de passantenhaven. Opening en mededelingen door de voorzitter.  Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Mail uitnodiging

maart 2014

24 – 3 -‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Opening en mededelingen door de voorzitter. Herman zit voor. Hans, Ale MKG afwezig. Douwe, Herman, Anneke, Sjoerd en Marijke aanwezig. Ingekomen en uitgaande stukken Marianneke, Hans en Erik Visser stellen voor om bij ons langs te komen op 27 maart a.s. rond 16.30 uur voor overleg over wat er speelt in het dorp op

januari 2014

27 1 ‘1 notulen bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg. 19.30 bij Marijke IVB met rugklachten M. Aanwezig: Hans, Herman, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. Sjoerd mkg afwezig  Opening en mededelingen door de voorzitter Freerk belde: door de actuele sloop van een gedeelte van Talma, zou de verkeersveiligheid op de Tollewei misschien aangepakt kunnen worden? We krijgen meer reacties uit het

Maart 2013

22-4-’13 Notulen. Hans, Ale, Sjoerd en Marijke aanwezig. Anneke en Herman MKG afwezig. Douwe afwezig. Erik Visser actiepunten: er kunnen weer een paar punten van de actielijst geschrapt worden. De trap bij de brug naar ’t Eilân, deze is keurig opgeknapt. De oversteekplaats bij Talma, is helder voor iedereeen.  Walbeschoeiing ’t Fabriek wordt aangepakt. Dat wij kritisch zijn  en mensen

Januari 2013

Notulen:28-01-2013 Bestuursvergadering PBH 19.30 HH Ale, Douwe, Anneke, Hans, Herman en Marijke Opening en mededelingen door de voorzitter. Om negen uur komen de mensen van de twee visiegroepen, eerst Janke en Lucie daarna de energiegroep,  voor die tijd moeten we een aantal punten bespreken. Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Himmeldei, er is een oproep voor het organiseren