Tag Archives: rondweg

januari 2014

27 1 ‘1 notulen bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg. 19.30 bij Marijke IVB met rugklachten M. Aanwezig: Hans, Herman, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. Sjoerd mkg afwezig  Opening en mededelingen door de voorzitter Freerk belde: door de actuele sloop van een gedeelte van Talma, zou de verkeersveiligheid op de Tollewei misschien aangepakt kunnen worden? We krijgen meer reacties uit het