april 2014

28 april 2014 Notulen PBH bestuursvergadering 19.30 it HH.

Aanwezig: Hans, Herman, Ale, Sjoerd en Marijke. Mkg afwezig: Douwe en Anneke.

Hans opent de vergadering. Marijke had geen tijd een agenda te maken. We zijn nog nauwelijks bekomen van de voorjaarsvergadering, we doen het even uit de losse pols.

Erik visser vragen, kunnen wij een bewijs krijgen van het geld van Tadema/Schurer, gouden bodem. Het zal ergens beschreven moeten zijn waar het geld staat. Wij willen graag weten waar dat staat en of dat voor ons gewaarborgd kan worden.

Tekening terrein, passanten haven/ strandje. Hans heeft Martijn Koekoek van SWF, projectleider passantenhaven gevraagd hoever de tekeningen zijn. Ze zijn ermee bezig. We wachten de werkelijke tekening af, wat we tot nu toe steeds gezien hebben zijn schetsen en daar hebben we wel een paar vragen over.

Gert van Barneveld, heeft spreektijd gevraagd voor de vergadering. Het wel of niet aankopen van zijn grond voor de passantenhaven geeft Gert een vervelend gevoel. De gemeente is zonder zijn grond doorgegaan met plannen maken, maar vergeet dat de grond wel toegankelijk moet blijven. Ontsluiting naar het evenementen terrein, Gert zijn grond, nu niet in de plannen opgenomen, moet er wel weer komen. Hier zijn voorheen duidelijke afspraken over gemaakt.

Koekoek zegt toe dat dit nog getekend moet worden. De gemeente moet dit verder regelen. Hoe afspraken gemaakt zijn, is wat Gert aangaat zorgelijk. Hij wil garanties. Hans belt Koekoek, we houden het in de gaten.

Notulen

PBH heeft sinds het begin van de plannen een aantal punten op zijn lijstje, die we graag gerealiseerd zien bij de passantenhaven. Een daarvan is een ijsbaan. Het grote parkeerterrein aan het beging van het terrein, zou ijsbaan worden. Nu zijn parkeerplekken als een strook opgenomen en is er een heel klein ijsbaantje apart bijgetekend. We vinden de strook niet een goed idee en we vinden het ijsbaantje zo klein. We willen hierover verder onderhandelen. Het is gewoon hoog tijd dat wij die tekening krijgen te zien.

Het parkeerterrein bij de passantenhaven wordt heel weinig gebruikt maar dat zal met de komst van de WSH wel veranderen. De WSH zal een aantal avonden per week en in de weekenden veel bezoekers aantrekken. Als de parkeerplekken bijna tot op het strandje komen zullen auto’s dus ook zover komen en krijg je onveilige situaties. Liever zouden wij die, zoals in de eerste plannen, direct aan het begin van het terrein zien. Parkeren en recreëren apart van elkaar.

Sinterklaas OVH  en PBH delen de kosten. Anneke contact met Heeg promotie? Anja Otten had gevraagd of we zelf pakken kunnen aanschaffen.

Leden werven en contributie innen. Deze hele organisatie moeten we uitgebreid bespreken. Op agenda voor de volgende keer.

Timmerdorp.
Willen we dat weer ondersteunen financieel? Wij willen ondersteunen, maar wel met de stimulans zelf voorzienend te worden. Economisch is het meer een zaak voor OVH en betrokken watersportbedrijven. We zeggen €500,00 met een borg van €500 incl. btw. Het evenement zal dit keer bij de passantenhaven op het parkeer terrein zijn. Heegpromotie heeft de organisatie.

Van der Kaai. Rotterdamse welvaartskunstenaar Samson maakt een grote foto van Heeg voor Heeg. Tijdens het stratenfestival wordt dit gepresenteerd. De foto blijft ongeveer een jaar hangen. Sponsoren zijn Elkien en watersport de Jong. Wij worden gevraagd dit te sponseren. Heechpromotie kan hier waarschijnlijk ook wel wat mee. Hier gaan we mee om de tafel. We zeggen €200 toe. We denken dat Heeg er een mooi promotie product bijkrijgt en dat we er zelf ook van gaan genieten.

Voorjaarsvergadering acties.
Onze rondweg heeft een heel lastige bocht, we maken weer melding MOR. Paaltjes die zijn aangebracht zijn kapot gereden. We vertrouwen erop dat hier een duurzame oplossing zal komen.

Het was niet zo tactisch van Marijke het over de snelheid op de op de Skatting te hebben. Hiervoor oprecht sorry, totaal onbedoeld slapende honden wakker maken is nooit de bedoeling geweest.

Rondvraag.
Douwe Vermaning, Herman noemt hem als opvolger van Sjoerd. Hij komt de volgende keer aanschuiven.

Ale over de mail komen regelmatig vragen. Meningen geven via de mail is niet wenselijk. Besluiten en meningen, liever op de vergaderingen bespreken.

Er zijn natuurlijk ook zaken die niet kunnen wachten daarop moet gereageerd worden, dus wel a.u.b. de mail in de gaten houden.

Tot maandag 26 mei.