Tag Archives: statuten

februari 2014

Notulen 24-2-’14 bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg 19.30 HH  Ale, Anneke en Douwe mkg afwezig. Hans, Herman, Sjoerd en Marijke zijn aanwezig. Notulen, Ontwikkelingen it Eilân,  17 maart is er een informatieavond in het HH 20.30. De gemeente en betrokken partijen, WSH, Tjotter, passantenhaven, geven uitleg naar het dorp over de plannen. Martijn Koekoek wil ook de plannen haven

januari 2014

27 1 ‘1 notulen bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg. 19.30 bij Marijke IVB met rugklachten M. Aanwezig: Hans, Herman, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. Sjoerd mkg afwezig  Opening en mededelingen door de voorzitter Freerk belde: door de actuele sloop van een gedeelte van Talma, zou de verkeersveiligheid op de Tollewei misschien aangepakt kunnen worden? We krijgen meer reacties uit het