Tag Archives: ledenwerven

februari 2014

Notulen 24-2-’14 bestuursvergadering Plaatselijk belang Heeg 19.30 HH  Ale, Anneke en Douwe mkg afwezig. Hans, Herman, Sjoerd en Marijke zijn aanwezig. Notulen, Ontwikkelingen it Eilân,  17 maart is er een informatieavond in het HH 20.30. De gemeente en betrokken partijen, WSH, Tjotter, passantenhaven, geven uitleg naar het dorp over de plannen. Martijn Koekoek wil ook de plannen haven