maart 2014

24 – 3 -‘14 Notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg
19.30 HH

Opening en mededelingen door de voorzitter. Herman zit voor. Hans, Ale MKG afwezig. Douwe, Herman, Anneke, Sjoerd en Marijke aanwezig.

Ingekomen en uitgaande stukken
Marianneke, Hans en Erik Visser stellen voor om bij ons langs te komen op 27 maart a.s. rond 16.30 uur voor overleg over wat er speelt in het dorp op verschillende vlakken. Anneke en eventueel Marijke zijn aanwezig. 

Grondstoffen rotonde, aandacht vanuit de gemeente en Lucie gewenst. Marijke overlegt met Lucie. 

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.
Evaluatie infoavond over de plannen voor de passantenhaven en bespreken welke aandachtspunten er nog zijn voor PBH
. Wat eerst gezegd moet worden is dat de plannen prachtig zijn en door de partijen mooi gepresenteerd. Wat ons opviel dat we niet een keer een overzichtskaart kregen voor het hele terrein. We zagen het deel van de passantenhaven en het deel van het strandje maar nooit het geheel, we hebben het idee dat we daardoor niet goed inzicht krijgen in de invulling van het strandje. Het terrein van het strandje was weer anders ingevuld. Het parkeerterrein is ver omhoog tot bijna op het strandje doorgetrokken. Iets te ver naar ons idee, veel te ver volgens sommigen. Wij willen dit zo niet, het is ook niet volgens afspraak. Ook zouden wij graag zien hoe de verdeling is als de speeltoestellen ingetekend zijn. Het ijsbaantje, of wat er nog van over is verdient ook zeker nog aandacht. Dit is nauwelijks een ijsbaan te noemen, en ook hiervoor hebben wij ons niet jarenlang sterk gemaakt. We kunnen zeker nog niet achterover leunen. We hebben jarenlang gestreden met de gemeente voor een beheersovereenkomst, nu zal het strandje met het dagrecreatie terrein niet opgaan in parkeerterrein. Er is duidelijk door Kees Alberts gezegd dat het bovenste deel, het extra deel, gebruikt zal worden voor trailertjes van de optimisten en andere kleine bootjes. Dan staat het dus 3 avonden per week + zaterdagen vol. We moeten echt in gesprek hierover.

We hebben ook het besproken dat als de projecten dusdanig groot, langdurig en belangrijk zijn, het beter is er twee mensen op te zetten. Zo houden we elkaar scherp en kan niets onze aandacht doen verslappen.

Voorbereiding voorjaarsvergadering, Marijke zal de contributiebrief klaarmaken en rond laten brengen.

 

  1. Sjoerd verteld dat er een brief over verhoging van liggeld rondgestuurd is, Henk heeft dit persoonlijk gedaan. De brief is uit naam van de gemeente verstuurd. De terugkoppeling naar de gemeente moet dan nog gedaan worden, dit doen we samen met Henk.

Goudenbodem. Schurer heeft een aantal rechtszaken verloren waardoor er misschien ruimte komt om het terrein Gouden Boaijum aan te pakken. Marijke zal aan Erik gevragen of er voor de voorjaarsvergadering meer info aan het dorp te melden is.

Leden werven. Van later zorg, dit krijgt na de voorjaarsvergadering onze aandacht.

Bespreekpunten. We moeten de voorjaarsvergadering voorbereiden. Sjoerd  zal het financieel plaatje verzorgen.

Sinterklaas intocht wordt nu betaald door de OVH, it HH en PBH.

Anneke zal kijken of we dit kunnen overhevelen naar Heechpromotie. Anja Otten is contactpersoon, zij heeft gevraagd of we ook een eigen Sint en pietenpak kunnen kopen om kosten te besparen en alles in eigen beheer te houden. Nu wordt alles steeds gehuurd. In het kader van Heechpromotie is het dus een idee te kijken of we krachten kunnen bundelen bv met de scholen om te kijken of we tot een samenwerking of materiaal kunnen gebruiken.

Visie
Kernwaarden
, de energie groep heeft aan de hand van de 5XBB regels zijn kernwaarden omschreven. Dit is voor de meer complexere groepen wel een heel goed idee. Blijven ook deze regels onder de aandacht. De 5XBB regels zijn ook een mooie leidraad voor het schrijven van een soort visie of kernwaarden.

Zodra het voorbeeld klaar is zullen we die rondsturen om zo andere groepen te inspireren.

Heegsportief, begraafplaats en lokale kringloopgroepen zijn groepen die dit zouden moeten doen. Met name om een activiteitenplan en korte en lange termijn doelen te omschrijven.   Ook naar de gemeente en provincie toe is het handig dit soort documenten klaar te hebben voor eventuele subsidieaanvragen.

Vergaderkosten Heegsportief. Op de website staat hoe PBH hiermee om wil gaan. Het geld stroomt snel weg met al die groepen meldt Sjoerd, er is het afgelopen jaar enorm veel geld uitgegeven.

Sylboade/website. Oproep vrijwilligers, kringloop en energiegroep. Ook tijdens de voorjaarsvergadering kan hier aandacht voor gevraagd worden.

 

Rondvraag. Niemand nog iets. Herman heeft weer een tempo als een sneltrein en verbreekt alle vergaderrecords.

 

Acties.

Anneke gaat met Sinterklaas naar Heegpromotie.

Voorjaarsvergadering, Sjoerd financieel verslag, aandacht vragen energie en lokalekringloopgroep?

Marijke zal met Erik overleggen GB. Liggelden Sjoerd. Marijke overleg met Lucie lokalekringloopgroep. Anneke en Marijke 27 maart overleg.

 

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

23 april voorjaarsvergadering

28 april

26 mei

23 juni

Vakantie.