Category Archives: Notulen 2015

21 december

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg Datum: 21 december  2015 Tijd:19.30 uur Plaats: Heechhûs Aanwezig: Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra, Marijke Witbraad, Douwe Cnossen en Hans Ringnalda Met kennisgeving afwezig: Rommy Veldhuis en Anneke Bakker Opening en mededeling voorzitter Om 19.30 opent de voorzitter de vergadering. Ingekomen en uitgaande stukken Milieustraat Tijden

26 oktober

Notulen bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg maandag 26 oktober 2015. Opening en mededelingen door de voorzitter. Douwe was aanwezig en kreeg namens ons allen een cadeau voor de geboorte van hun dochter. Marijke is deze avond bij de drie dorpen overleg Oudega Gaastmeer, en is afwezig. Gast voor deze avond is Erik Visser. Even een rondje ter kennismaking. Douwe vermaning is

21 september

21- september ’15 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Opening en mededelingen door de voorzitter Douwe heeft zich afgemeld hij is net voor de tweede keer vader geworden. Van harte Douwe!! Wat geweldig goed nieuws!!! we wensen jullie alle goeds!! Onze gast is Rommy ze is net afgetreden als secretaris bij Heeg yn’t findel, ze wil even sfeer proeven en dan bedenken

Verslag bestuursvergadering 17 augustus 2015

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg   Datum:                17 augustus 2015 Tijd:                       19.30 uur Plaats                Heechhûs Aanwezig: Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra, Marijke Witbraad, Anneke Bakker en Hans Ringnalda Met kennisgeving afwezig: Douwe Cnossen Opening en mededeling voorzitter Om

Verslag voorjaarsvergadering PBH 22 april ’15

Hans opent de vergadering en geeft als eerst het woord aan de visiegroep die het liften terug wil brengen. De duim omhoog. Janke vertelt over hoe haar project “deTomme omheech” van de grond is gekomen. De verschraling van het openbaar vervoer waardoor het platteland minder bereikbaar is en de oproep voor alternatieven, zijn redenen voor dit initiatief. Er is een ontwerpplan ingediend

16 februari ’15

Notulen Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg Datum: 16 februari 2015 Aanwezig: Douwe C, Douwe V, Hans, Marijke en Anneke De voorzitter heeft geen mededelingen. Sjoerd Ypma gaat (waarschijnlijk) naar de Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen. Ingekomen stukken – Kernenfonds: Douwe V. moet voor de bijdrage van het kernenfonds een formulier invullen. Douwe gaat Sjoerd

26 januari ’15

19.30 HH Anneke, Herman, Douwe V mkg. afwezig. Per direct is Ale gestopt. Zijn bestuursfunctie zou in conflict kunnen komen met zijn nieuwe taak vanuit de gemeente bij de passantenhaven.  Dat is wel heel erg jammer voor ons, maar vast goed nieuws voor de voortgang bij de passantenhaven. Opening en mededelingen door de voorzitter.  Ingekomen en uitgaande stukken met reacties. Mail uitnodiging