26 januari ’15

19.30 HH Anneke, Herman, Douwe V mkg. afwezig.

Per direct is Ale gestopt. Zijn bestuursfunctie zou in conflict kunnen komen met zijn nieuwe taak vanuit de gemeente bij de passantenhaven.  Dat is wel heel erg jammer voor ons, maar vast goed nieuws voor de voortgang bij de passantenhaven.

Opening en mededelingen door de voorzitter. 

Ingekomen en uitgaande stukken met reacties.

Mail uitnodiging sportclubs.
Marijke vraagt wat er aan de hand is, waar het over gaat, we hebben geen idee. Doorsturen naar PBH leden met de vraag wie gaat ernaar toe.

Mail interview Jasper Velthuis.
Wordt vervolgd het interview wordt geplaats hiervan krijgen we een afdruk of link.

Mail B Dekker over huurwoningen heeft PBH wel in de gaten dat er heel weinig huurwoningen zijn? –  Jeugd gaat naar Sneek. Antwoord, wij hebben het wel in de gaten en zijn op de hoogte gebracht door Elkien. Het is beleid van Elkien wij hebben daar geen invloed op. Marijke reageert.

Mail himmeldei.

De datum van de himmeldei is weer midden in het broedseizoen, als wij meedoen krijgen wij steeds commentaar.  Doorsturen naar de scholen. Marijke.

Mail geld beweegtuin moet overgemaakt worden naar Talma.
Douwe vragen het geld over te maken.

Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Bouw WSH gebouw, er is geheid. Vergunning traject ligt ter inzage. Alleen voor de haven, nog niet voor het gebouw. Morgen bijeenkomst maar niemand van ons kan aanwezig zijn, misschien gaat Douwe C.
Ijsbaan, er is geld overgebleven van het ophogen en opwaarderen van het strandje in 2011. Dit geld wordt nu besteed aan een verharde ijsbaan de klinkers van het parkeerterrein kunnen hier wel voor gebruikt worden. We hopen dat dit allemaal doorgaat.

Het sanitair van het strandje komt in het WSH gebouw. Maar dat wordt verwacht eind juni wind en waterdicht. Dat betekend dat als het mooi weer wordt, er geen voorzieningen zijn. De oude voorziening moet dus nog wel ff blijven staan.

Bespreekpunten.

Financiën PBH naar de volgende vergadering.

Vergunning aanvraag passantenhaven. Ontwikkelingen bouw WSH en de rest.

Overleg Marijke en Erik Visser over sociale aspect van de dorpsvisie, hiervoor zijn potjes.
brief voor bij het incassoformulier.

Nieuwe bestuursleden. Marijke vraagt mensen.
Is er een reactie gekomen op de brief van Anneke naar HP? Volgende vergadering.

ACTIE!! Contributie plan.
Zijn pennen besteld? Douwe.

Brief Marijke akkoord, incasso formulier erbij eventueel als tweede vel.
Sneon 21 maart iedereen beschikbaar zijn aub. deze ochtend staat vast voor het ophalen van de formulieren!!
Na de tijd gaan we ff uit eten met z’n allen.

Erbij zetten, als je ons niet treft lever het in bij Marijke, of rest van het bestuur. Dichtstbijzijnde bestuurslid. Doel is zeker 500 leden. We kunnen elk jaar bij de uitnodiging van de voorjaarsvergadering, een incasso form toevoegen. Hoe trekken we mensen naar de auto, muziek,

Aankondiging sylboade: voorjaarsvergadering en actie leden werven!! Tweede keer de brief van marijke en de uitnodiging voor de voorjaarsvergadering. Voor 15 febr. Marijke .

Visiegroepen uitnodigen voor de voorjaarsvergadering, start 19.30 elke groep mag zich weer presenteren.

 Visie

Verslag dorpen overleg lokale grondstoffen Marijke.

Sylboade/website

Rondvraag

Sluiting, vastleggen datum volgende vergadering.

Nieuwe data.

16 februari,
23 maart,
27 april,

18 mei.
22 juni,
* Voorjaarsvergadering 22 april. 2015