Augustus 2013

Notulen 26 – 8 – 2013 PBH 19,30 HH
Hans opent de vergadering, Ale heeft wat optstartproblemen, Herman is ziek, en Douwe meld dat het nog veel te druk is voor hem, hij komt de volgende vergadering. Dus zijn: Sjoerd, Anneke, Hans en Marijke met z’n vieren. 

Ingekomen stukken

Er is met gemengde gevoelens gereageerd op de brief en de acties van dhr Visser. Visser voelt zich nog altijd erg betrokken bij Heeg en laat dit merken met brieven. Zowel naar ons alsook naar de OVH. Hierin attendeert hij ons en geeft tips en trucs. Het is niet iets waar wij om gevraagd hebben en we weten ook niet altijd goed wat we ermee moeten maar zolang het bij deze brieven blijft is het prima.

Nu zijn er grenzen overschrijd zijn omdat Visser een handtekening actie heeft gehouden voor een fietspad naar Gaastmeer. Hij deed dit met een brief, die zou zijn ondertekend door onze voorzitter. Dat is niet zo. Hans (en PBH) weten niet van deze actie en hebben dus ook geen toestemming gegeven uit naam van Hans deze actie te voeren.

Vanuit het dorp kwam de opmerking: “wer bemoeit dy man him mei” en anderen hebben de brief ondertekend. Inhoudelijk is de actie prima en is hij vrij deze te voeren, de manier waarop is niet ok. Wij zullen contact met Visser opnemen en hem vragen dit niet meer te doen.
Uw handtekeningen? Misschien kan de werkgroep Wandelpaden hier iets mee. Deze zijn met soortgelijke plannen aan de gang. Aan de ander kant zijn ze niet helemaal eerlijk gekregen, we moeten het er nog maar eens over hebben.
Marijke vraagt of we iets kunnen met de stukken die de gemeente ons steeds stuurt. We zijn geabonneerd, waarschijnlijk door onze vorige voorzitter, op een nieuwsbrief waarin alle stukken die behandeld worden ons toegestuurd worden. Het is natuurlijk een heel goed idee om dit door te lezen, maar het is zoveel, en zo lastig leesbaar dat het bij doorbladeren blijft. Toch zou misschien iemand van ons, of een andere vrijwilliger dit regelmatig moeten doen. Zou Ale, die meer gewend is aan deze taal, dit willen doen? Of zullen we Erik Visser vragen de stukken die voor Heeg zijn voor ons eruit te filteren en samen te vatten?

Anneke heeft een nieuwsbrief van Elkien over Talma. Of de verbouw doorgaat of niet is nog niet helemaal helder. De sloop van het leegstaande deel gaat volgens deze nieuwsbrief in november van start.

Vanmiddag las Marijke in de krant dat het Houtbouw museum niet meer op financiele steun hoeft te rekenen. Marijke gaat contact opnemen met Robert Tousssiant van het VVV en mensen van het museum om te kijken wat we kunnen doen. We willlen heel graag het museum behouden.

Bespreekpunten:

Het SImmerprogramma: het timmerdorp was een succes, verder zijn er ook alleen maar positieve geluiden. Er is zelfs gehoord dat ze voor de activiteiten naar Heeg toekwamen. Dat is fijn te horen. We hopen binnenkort met betrokkenen, zoals is afgesproken te evalueren, en te kijken of er voldoende draagvlak is voor een herhaling.

Plannen passantenhaven: het compromis voorstel is toch plan B gebleven. Dit omdat gemeente en provincie dit plan zien zitten. Het zou raar zijn hiervan af te wijken. Het bestuur van de passantenhaven moet er nog even aan wennen maar zal toch ook hopelijk gaan inzien dat plan B een prima plan is en water bij de wijn gaan doen zodat overgegaan kan worden tot realisatie.

Leechsân: er wordt weer volop geschept. Ook zien we activiteiten naast de vaargeul, richting Leechsân gaan. De vraag is in hoeverre hoort dit bij de opdracht. Hoe wordt een vaargeul op diepte gehouden. Wordt dan de naastgelegen grond ook naar beneden gebracht? Hans gaat hiermee aan de gang.

Kringloopwinkel: stichting DBF was met iemand in onderhandeling over het overnemen van de kringloopwinkel in het huidige pand. Deze persoon heeft zich terug getrokken. Er is iemand anders heel druk aan de gang met plannenmaken op een andere locatie. Maar het vinden van een locatie is niet zo simpel. PBH zou heel graag de kringloopwinkel in Heeg willen houden en is bereid hier tijd in te steken. Marijke gaat dit op zich nemen. De kringloopwinkel is een onderdeel van de grondstoffen rotonde. Een marktplaats van spulletjes zou een mooie aanvulling zijn.

We willen graag officieel op papier dat de kringloopwinkel stopt en dat inventaris overgenomen kan worden, zoals ons dit eerder is toegezegd door Sjoerd Joustra.

Plannen PBH voor het nieuwe seizoen.
We gaan door met de realisatie van de plannen van de diverse groepen. Er is nog zoveel wat nog gerealiseerd moet worden.

Er moet wel een goed onderbouwd financieel plan komen, en ook zullen we meer contributie binnen moeten zien te krijgen. Hier gaan we over nadenken.

Rondvraag: Sjoerd heeft contact gehad met vd Molen. Hij voelt zich gepasseerd dat hij niets weet van de veranderingen op zijn terrein. We schamen ons diep als we dit horen. We waarderen zijn inzet en werk enorm en zijn hier niet zorgvuldig mee omgegaan. We gaan ons leven beteren en Sjoerd gaat vast aanspreekpunt zijn.

Actie:

Denk eens na wat we met de handtekeningen moeten, die Visser opgehaald heeft.

Denk ook eens na over contributie, hoe halen we meer binnen?
Marijke contact met personen van het houtbouwmuseum.

Evaluatie simmerprogramma

Hans vragen over vaargeul, informatie zoeken.

23 september – 28 oktober – 25 november – 23 december

2014 27 januari – 24 februari – 24 maart – 28 april – 26 mei – 23 juni – 28 juli