Category Archives: Notulen 2017

16 Februari

Notulen bestuursvergadering PBH 16 februari 2017.   Aanwezig: Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker, John van de Velden, Tineke Zuurveen. Afwezig met kennisgeving: Douwe Vermaning en Boudewijn Dijkstra.   Opening vaststellen agenda: Hans heet ons welkom en geeft onze gast Sander Nouta het woord en zijn laptop. (-; . Sander geeft  duidelijke uitleg over het

5 Januari

Notulen bestuursvergadering PBH 5 januari 2017.   Aanwezig: Hans Ringnalda, John van de Velden, Douwe Vermaning Anneke Bakker en Tineke Zuurveen Afwezig wegens ziekte Boudewijn Dijkstra en Douwe Cnossen.   Opening Vaststellen agenda:   Hans, voorzitter, opent de vergadering en heet ons welkom. Elkaar wensen we nog “de beste wensen voor 2017”.   John