30 Maart

Notulen bestuursvergadering PBH

donderdag 30 maart 2017.

Aanwezig: Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra, Anneke Bakker, John van der Velden en Tineke Zuurveen.

Afwezig met kennisgeving Douwe Vermaning en Douwe Cnossen.

 

Deze avond zijn Eric Visser, dorps coördinator van Gemeente SWF, en Wethouder Mirjam Bakker aanwezig.

 

Hans heet ons en in het bijzonder, de gasten welkom.

 

We beginnen de vergadering met de te bespreken onderwerpen voor Eric en Mirjam.

 

Fietspad Heeg Gaastmeer:

Dat willen bewoners Heeg/Gaastmeer ERG graag.

Waarom?

Veiligheid voor schooljeugd, bewoners en toeristen.

Het is een 60 km weg maar er wordt veel harder gereden vooral door eigen bevolking.

Er is een fietspad van Heeg naar Oudega en van Oudega naar Gaastmeer.

Nu nog Gaastmeer Heeg (-;

Reactie Weth./Eric

Wens is bekend.

Verkeerskundig zijn er geen problemen

Dit gewenste fietspad staat niet op de prioriteiten lijst.

Er komt in de gemeente een fietsplan. Deze wens nemen ze mee.

 

Reflecterende strepen op de rondweg van Heeg.

Vraag: mogen er witte strepen op deze weg?

Het is een donkere weg.

We weten dat deze weg bewust zo is aangelegd  ivm ‘niet storen van de natuur’.

Strepen maakt de weg duidelijker.

Nu ontstaan er (weer) kuilen langs de weg. Deze moeten gedicht worden.

Geeft gevaarlijke situaties.

Reactie Weth/Eric

Deze vraag ligt ook bij het verkeersteam van de gemeente. Belijning gebeurt niet op een rondweg om een dorp. Kuilen moeten worden gedicht, dit zal uitgevoerd worden.

Bocht kan nog versterkt worden met graskeien.

Ook hier mag men maar 60 km rijden.

 

Ontwikkeling GB:

Inmiddels 20 jaar geleden gingen bewoners Heeg  met het plan GB alleen akkoord als er een zwembad en een slechtweervoorziening, zou komen.  Niet alleen de bungalow eigenaren ook bewoners van Heeg zouden daar dan gebruik van mogen maken.

Zwembad en slechtweervoorziening is er, om talloze redenen, nooit gekomen.  Nav  is het dorp  € 150.000 voor het dorpshuis beloofd, als de laatste fase van dit plan gerealiseerd gaat worden.

De grond is nu gekocht door de gebroeders Attema. Zij weten alles van bovengenoemde.

We moeten weer afwachten wat er nu met de grond daar gebeurd. Er zijn plannen maar (sommige) bewoners bungalowpark zijn juridisch niet mals!!

Geen inhoudelijke reactie Weth. en Eric.

 

 

 

 

 

Toiletgebouw en materiaalopslag Passantenhaven:

Vergunning voor het realiseren van bovengenoemde hebben niet alleen bewoners maar ook de gemeente bezwaar gemaakt. Beetje vreemd.

Weth./Eric:

Zij moeten antwoord schuldig blijven. Zullen navraag doen.

 

Begraafplaatsen:

We hebben via de mail veel info gekregen over de openbare begraafplaatsen in de gemeente.

Capaciteit gemeente is voldoende, maar Heeg wil graag een eigen begraafplaats. Er zijn zelfs particulieren die hier financieel in willen investeren.

Er is een erg mooi plan bij it Fabryk.

Het kent vele jaren voordat de grond begraafplaats vriendelijk, we willen graag van de gemeente horen wat er mogelijk is zodat er toch een start gemaakt kan worden.

Er wordt over dit onderwerp al jaren gepraat in Heeg.

Weth./Eric.

Ook hier zullen zij navraag naar doen. Zij beamen nogmaals dat er gemeentelijk genoeg plaatsen zijn.

 

W.v.n.t.t k! nog meer vragen/info voor de gemeente:

**De gouden paling op het kunstwerk op de passantenhaven wordt geplaatst. Is een hele klus!

Verlichting van deze paal zal nagekeken worden.

 

** Het(scheve)  bord: “verboden in te varen” aan de monding van het zwemstrandje moet rechtgezet worden door de provincie!! Deze vraag ligt al bij de provincie!

 

**   Straatnaam bord “Ielkantoarswâl” is weg. Vervelend voor bewoners, post/ pakjesbezorgers etc. Mag er een nieuwe komen?

 

**  Bord doodlopende straat.

Graag bord met aanduiding “doodlopende straat” op de Molefinne:

Tom Tom stuurt zelfs vrachtauto’s soms de straat in. Deze straat liep vroeger nl door. Vraag is al schriftelijk bij de gemeente ingediend, met de negatieve, ook schriftelijke, reactie v d  gemeente  zijn de vragenstellers/bewoners het niet mee eens.

Eric/weth.

Gemeente strooit zo weinig mogelijk met borden. Zal niet gemakkelijk zijn om daar een bord te krijgen maar ze leggen de vraag voor aan het verkeersteam.

 

**  Lampen de Syl:

Inwoner van de Syl heeft een vraag/opmerking over de verlichting van de Syl.

De Syl is een prachtig stukje authentiek Heeg. Vroeger stonden daar dan ook authentieke straatlantaarns.

De gemeente heeft de straatlantaarns daar weggehaald en geplaatst in IJlst!? (zegt deze bewoner)! De vervanging zijn te moderne lampen voor deze straat en is, voor zover bekend, niet in overleg met bewoners gegaan.

Momenteel zijn de lampen erg vies en verschillende lampen doen het niet.

Prioriteit nr 1 is dat daar op korte termijn wat aan gedaan moet worden.

Sfeervol-passende lampen op dit stukje straat blijft een wens.

Weth/Eric

Er is altijd discussie over modern met oud en wat mooi is. Zij komen op dit onderwerp terug.

 

 

 

**Parkeerplaats Heempark.

Wens: Ingang  Heempark enkele parkeerplaatsen bij de hoofdingang.

Weth.Eric.

Als de straten in deze  buurt “her-straat” moeten worden dan kunnen er waarschijnlijk enkele plaatsen gerealiseerd worden dmv graskeien.

 

**Worden er ook motorboten getolereerd op de elektrische vaarroute?

Weth./Eric

Formeel niet maar handhaving is moeilijk.

 

**Vraag van duurzaam Heeg:

Hoe staat de gemeente t.o. een monitor bord. Dit zou multifunctioneel gebruikt kunnen worden.

Weth/Eric:

Maat? Beeldbepalend! Hufterproef!  Deze vraag komen ze op terug.

 

** Kan er bij een ingang van het Heempark Lytshuzen (Veenstra Transport) verharding komen in de berm voor voetgangers?

Weth./Eric

** Ook deze vraag nemen ze mee maar een bevestigd antwoord moeten ze schuldig blijven.

 

Vraag van Eric: Hoe staat het dorp t.o. de Liftpaal?

Wij hebben (nog) geen negatieve geluiden gehoord.

 

Hierbij sluiten wij het gedeelte van de vergadering met de wethouder en Eric af.

De voorzitter bedankt hen hartelijk voor hun komst.

 

 

Eigenvergadering:

Opening Watersportseizoen zaterdag 22 april:

John gaat voor plaatselijk belang in een kraampje staan. Hij geeft info en deelt pennen uit.( alleen als ze lid worden van PBH! (-;

In samenwerking met Alt Wâl zullen zij saté’s verkopen. Deze opbrengst gaat naar een goed doel. (deze info is zaterdag 1 april ontvangen!)

Helaas zijn de andere PBH leden verhinderd om hem te helpen.  Excuus!

 

Zendmast anders:

Er was een goede informatieve avond in het HH. Men moet concluderen dat er wetenschappelijk nog niet onderbouwd is of deze straling schadelijk is voor de gezondheid.

De ene persoon is er gevoeliger voor dan de ander. Op een dak hoger dan 9 m mag men zonder vergunning een antenne plaatsen. Elke provider moet z’n eigen antenne hebben dit om monopoly posities te verhinderen maar het gevolg is meer straling dan nodig is.

Wij zijn het er over eens dat deze antennes niet in een centrum van een dorp horen. Het is teleurstellend dat  in de toren van de RK kerk zonder overleg met de bewoners, daar antenne(s) zijn geplaats.

Het blijft een gevoelig onderwerp. Goede voorlichting is zeer  gewenst.

Op Talma komen de masten niet terug.

 

 

**Watts-up buurtpreventie:

Er komen borden in het dorp.

 

**Postcoderoos:

13 April is, bij Kees Alberts in het Zeilers café in zijn  haven, de eerste opening van de Postcode-roos.

De volgende Postcoderoos is Hoora.

 

RONDVRAAG:

**Wat doen we met de lege panden in Heeg?

Werkgroep vanuit. o.a. de OVH is hier mee bezig. Blijft moeilijk

Vanuit de gemeente is er geen geld voor. Niet alle eigenaren willen verhuren.

 

**Cultuur Top

John is naar deze vergadering geweest. Was  “Top”. Eerst oriënteren.

Volgende vergadering 8 mei, iedereen is welkom en mag mee denken.

Er komt een nieuw cultuurbeleid in de gemeente.

 

Geen bijzonderheden  van:

“Zuivel terug in Heeg”

En de

“Tungroep”.

 

+/- 10.30 Uur sluit Hans deze vergadering.

 

20 APRIL 20.00 uur:

Jaarvergadering PBH in het dorpshuis. Leden graag 19.45 uur aanwezig.