1 Juni

Notulen bestuursvergadering PBH 1 juni 2017.

Aanwezig:

Hans Ringnalda, Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra en Tineke Zuurveen.

Afwezig met kennisgeving: Anneke Bakker en Douwe Cnossen.

“Gastsprekers”: Geertje v.d. Meer en Dick Schrama.

 

Opening:

Hans opent de vergadering en geeft Geertje het woord.

Geertje is betrokken bij een sociale instelling vanuit de R K. kerk is Bolsward

met als doel om minderbedeelden, eenzamen, gehandicapten, ouderen te verbinden.

Zij is actief met de kleding bus.

Een bus welke ze gekregen hebben, maar die ze zelf op de weg moeten houden.

De bus is van binnen verbouwd als kleding bus met een gezellig zitje.

Kleding wordt ingebracht en iedereen en vooral bovengenoemden, kunnen een kijkje in de bus nemen onder het genot van een kopje thee of koffie.

Het is vooral een sociaal gebeuren!

De bus rijdt rond in deze gemeente, SWF.

Vraag: Is Heeg ook belangstellend?

Als PBH vinden we het een prima initiatief.

We hebben het e.e.a. met Geertje besproken.:

o.a.

**wanneer en waar de bus moet staan.

**en dat er nog iemand in Heeg is die met deze activiteit bezig is.

Geertje kan eventueel contact met haar opnemen.

Voor meer info zie www.kledingbusswf.nl

 

Opmerkingen notulen vorige vergaderingen.

Notulen 30 maart worden goedgekeurd.

Notulen Jaarvergadering:

Er  komt van Douwe Vermaning een duidelijker verslag over berichtgeving van

de financiën.

 

Bezoekers aantal jaarvergadering 21. Teleurstellend.

Hoe zorgen we er voor dat er meer belangstellenden komen? Een activiteit?

Moeten we over nadenken.

 

Ingekomen stukken:

**Aanmelding app preventie:

Gaat goed, nuttig. Verantwoord gebruik is belangrijk.

 

**Workshop Rabobank:

De Rabobank organiseerde 22-06 een inspiratieavond voor Plaatselijk Belangen.

Douwe Vermaning is daar geweest en heeft een workshop van Notaris Rientjes bezocht.

(meer  info hierover via de mail naar jullie verzonden)

Hij is daar geïnformeerd over verschillende onderwerpen omtrent dorpsbelangen.

**o.a. Huishoudelijk reglement, statuten en financiën.

Het huishoudelijk reglement van PBH zullen we aanpassen.

Punten zijn o.a.:

Nieuwe leden wanneer?

Wie treed wanneer af?

1 termijn = 4 jaar. 2de termijn is mogelijk, daarna nieuw lid.

 

**Tip, zo anoniem mogelijk met namen omgaan op internet.

 

Statuten laten we controleren door notaris Rientjes. Wordt vervolgd.

Hulde voor Douwe die alvast een overzichtelijke begroting heeft gemaakt.

 

 

**Info: Elkien doet.

Elkien wil zich presenteren. Deze info is doorgestuurd naar Lucie.

**Info: Woonvisie SWF:

Hoe ziet SWF naar de woningen?

 

Te bespreken:

**BBQ 7 juli.

Na overleg, gaat de bbq door met een eigen bijdrage van € 12,50. Dit is i.p.v. ‘etentje’.

**Leegloop Harinxmastraat:

Verschillende instanties zijn er mee bezig. Heeg promotie en Ondernemersvereniging Heeg. Eigenaren leegstaande panden  reageren stroef.

Wens is een soort combinatie-winkel voor:

kringloop, streekproducten, repair café, helpen met invullen papieren etc. John is er bij betrokken en zal PBH blijven informeren.

 

Dick Schrama:

Dick heeft een ambitieus plan voor het strandje in Heeg.  Hij wil daar een grote glijbaan welke water, uit het Heegermeer via de glijbaan, “rondpompt”.

Het zet Heeg nog meer op de kaart, meer gasten, maar het is ook aantrekkelijk voor omgeving. Door deze beweging in het water is er geen last meer van algen.

PBH denkt er positief over. Succes Dick met de uitwerking.

 

W.v.t.t.k.

** Het kraampje bij opening watersportseizoen,  heeft € 90,– opgebracht. Voorstel John:

Een spandoek laten maken van PBH. Is functioneel bij dit soort activiteiten.

Mag!

**Koningsdag:

Deze dag wordt niet meer gesponsord door bedrijven. Kan PBH deze taak overnemen?

Daar zijn we niet voor. Is er een goed plan dan kan er met PBH gepraat worden,

PBH is geen initiatiefnemer.

Als PBH moeten we bij onze taak blijven.

**Leden administratie:

Ledenadministratie moet zorgvuldiger. Eerst een vriendelijk briefje langs de deuren in Heeg.

Dan hebben we (meer) namen.

Opzet vergelijkbaar met brief “innen geld/lidmaatschap voor de Sylboade.” Tineke zal contact met Marcel opnemen over inhoud van deze brief.

** Kan PBH betonnen brug hok bij de Geeuw aan de rondweg van Sneek niet mooi Graffiti laten spuiten als reclame voor Heeg?  We staan nergens op een ANWB bord. Het is nu een grote bende van Graffiti.

NEE doen we niet. Er zijn andere plannen. ( maar die zijn er al zo lang….)

 

Werkgroepen:

Geen bijzonderheden.

 

Hans bedankt ons voor aanwezigheid.

 

BBQ: 7 JULI 17.00 uur

 

Volgende vergadering;

20 JULI  20.00 uur

 

(vergadering 29 juni vervalt)