20 April Jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering PBH 2017, in het Heech Hus. (HH)

Aanwezig bestuur PBH en 21 personen.

 

Hans opent de vergadering en geeft uitleg over deze avond.

(agenda staat ook op de beamer!)

Er zijn 3 gastsprekers:

Lucie en Freia voor: Heeg in’t Groen.

Kees Alberts: Heeg Promotie.

Anton van Wijk: Duurzaam Heeg.

 

Activiteiten  PBH 2016/17

Er is een ledenactie geweest, dmv een nieuwsbrief welke huis aan huis bezorgd is. 150 Nieuwe leden, toch is dat nog te weinig voor een dorp als Heeg. PBH krijgt tip van de aanwezigen om na te denken over ledenwerving.

Dit jaar staat PBH, 22 april, in samenwerking met Alt Wal,  met een kraam bij

“Opening Watersport” seizoen.

Alt Wâl verzorgt Saté voor de “roppige” maag, PBH een pen als men lid wordt.

 

WSH passantenhaven:

Wens 2e toiletgebouw en materialenhok hopen we wel te realiseren in 2017.

 

Reactie op rondvraag n.a.v jaarvergadering 2016:

Begraafplaats:

Reactie gemeente:

Ten opzichte van het aantal inwoners zijn er genoeg openbare begraafplaatsen in de gemeente.

Heeg wil al jaren graag een eigen begraafplaats. Vele malen is deze vraag aan de gemeente gesteld we willen nu eindelijk concreet weten wat de mogelijkheden zijn. Het duurt ook enkele jaren voordat de grond begraafplaats-vriendelijk is.

 

Belijning rondweg:

Reactie Gemeente:

Dit soort rondwegen kent geen belijning.

Inmiddels is er verharding gekomen op de  kwetsbare bochten.

 

Fietspad Heeg Gaastmeer:

Grote wens om het fietsrondje Heeg-Gaastmeer-Oudega volledig te maken.

Gemeente weet ervan maar wanneer het gerealiseerd zal worden?

Veel klachten over fietspad Heeg-Oudega. Verkeerde aanleg, hobbelig en te smal.

Dit moeten we blijven melden bij de gemeente.

PBH Heeg heeft 1x per jaar vergadering met PBH Gaastmeer en Oudega.  Dit weer aan de orde stellen.

 

Werkgroep “Duim omhoog”.

Werkt prima. In Heeg ben je zo weg, in Sneek duurt het wat langer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w.v.n.t.t.k.

 

Hans:

John en ondergetekende worden voorgesteld.

PBH zit op facebook en we hebben een website. John houdt deze keurig bij. Ook is John contactpersoon voor de buurtpreventie. Tineke is secretaresse van PBH.

 

Informatie aan de dorpsbewoners:

We zullen in de Sylboade schriftelijk blijven informeren. Nav een advies is er 1x een nieuwsbrief bezorgd maar dit is te duur. De Sylboade is er ook voor. Op de website,

www.plaatselijkbelangheeg.nl  kan ook info gedeeld worden.

 

Buurtpreventie:
John, als contactpersoon van de: Heeg-buurt preventieapp, informeert ons over deze app.

Men kan zich bij hem opgeven als u mee wil doen.  Deelnemers zijn over het dorp verdeeld. Inmiddels staan er 5 borden, ook verdeeld, over het dorp. Voor de bedrijventerreinen komen nog stickers van dezelfde grootte.

Dit bord kan al preventief werken. Het kan de kwaadwillende op afstand houden. Mochten we iets opmerken wat niet pluis is dan direct melden op deze app.

John waarschuwt politie.

Deze info komt ook op de website.

 

IJsbaantje passantenhaven:

Bij de passantenhaven is een prachtig mooi ijsbaantje voor de jongste jeugd. Het is erg jammer dat vandalen het steeds kapot maken.

Wat doen we hier preventief aan?

 

Vertegenwoordiger gemeente?

Jammer dat er geen vertegenwoordiger van de gemeente is deze avond. Was vroeger “normaal”

Te druk,  te grote gemeente?

 

Sportzaal:

Van de sportzaal in Heeg wordt heel veel gebruik gemaakt. O.a. de volleybalvereniging heeft momenteel 7 jeugd teams.

Bij de gemeente blijven aankloppen voor een grotere/volwassener zaal.

 

Jaarverslag Financiën:

Prima overzichtelijk verslag. Weer wordt geopperd dat we ten opzichte van het inwoneraantal te weinig leden hebben.

Controle kascommissie wordt volgend jaar gedaan door Dick Schraa en Theo Speerstra.

 

Opening Watersportseizoen:

De formule die Heeg-Woudsend-Gaastmeer heeft voor opening Watersport seizoen wordt alom gewaardeerd.

Vraag; Kan dit niet provinciaal? Samenwerking is prima maar provinciaal zal te veel openingen op een dag zijn.

www.merkfryslan.nl en de LC komen verslag uit brengen over deze opening.

Omrop Fryslan komt waarschijnlijk Hemelvaartsdag, Heechspanning de hele middag verslag uit brengen.

Heeg is een actief dorp. Dit wordt gewaardeerd door de vakantiegangers/bewoners in en om Heeg.

 

 

Rondvraag:

Kan er een voetpad aangelegd worden tussen de brug van de rondweg en de Skating? Ruimte genoeg op het grasveld. Er wordt hier veel gewandeld.

 

2e Woning?

Hoe voorkom je dat woningen in het centrum van het dorp verkocht worden als 2e woning?

Het is moeilijk te handhaven. Meer Watersportdorpen kennen dit probleem. Zo haal je de levendigheid uit het dorp. Punt voor gemeentelijk overleg.

 

Yet ski bij zwemplaats:

Er moet weer een ketting voor het zwemgedeelte  van het strandje komen. Dit o.a. om Yet ski’s op afstand te houden. Dezen moeten het “verderop” gaan zoeken. Ze geven ook veel lawaai. Hinderlijk voor strandgangers/ haven gasten en gasten bungalowpark de Pharshoeke.

 

Palingaak:

Hoe krijgen we de Palingaak mooi in het licht?

Palingaak ligt in het centrum van Heeg en is het zeker waard om verlicht te worden.

Prachtig in het centrum van Heeg.

De passantenhaven Heecherwal willen het kunstwerk ook verlichten zodat dat een functie als een  “baken in het meer” kan worden.

Zij hebben een expert op dit gebied om info gevraagd deze kan ook kijken naar “verlichting Paling aak”.

 

Nieuw pinautomaat:

Deze automaat is moeilijk te vinden voor gasten. Kan er een bord komen?

Dit moet de Rabobank zelf maar verzorgen. Werknemer Rabobank, welke aanwezig is,  zal hier aandacht aan besteden.

 

Terrein Foekema:

Hoe en Wat? Met de gemeente in overleg blijven dat dit terrein niet eeuwig ? braak blijft liggen. Zit subsidie op dit plan.

 

PAUZE.

 

Na de Pauze komen de gastsprekers aan het woord:

“Energiewerkgroep” en “Heeg in’t Groen” houden in het HH regelmatig bijeenkomsten en zij schrijven regelmatig informatieve stukjes in de Sylboade.

Op deze manier zijn de bewoners altijd op de hoogte van het reilen en zeilen van hun activiteiten.

Heeg promotie geeft met de VVV ook in 2017  een krant uit met info wat er zoal in en om Heeg gebeurd.

 

Heeg in’t Groen:

Een groot gedeelte van het groenplein om het HH is klaar. Het ziet er erg mooi uit. Nu moet de gemeente zsm de parkeerplaatsen realiseren zodat het een mooi geheel wordt.

Momenteel zijn de initiatiefnemers druk bezig met  “Crowd-funding” voor natuurlijke speelmaterialen. Die ontbreken nog.

Bij het overhandigen van het groenplan voor Heeg aan de wethouder krijgt deze club nogmaals een grote blijk van waardering.

 

Heeg Promotie:

Heeg promotie bestaat nu weer 4 jaar en is de koepel van alle activiteiten die in Heeg plaats vinden.

De passanten haven draait heel goed. Heeg wordt alom gewaardeerd.

Heegerwâl is een unieke haven op loopafstand van het dorp. Ook het strandje en de WSH geven de haven een opsteker.

Grotere ligplaatsen goede keus. Nu nog een 2e toiletgebouw en materialen hokje.

 

 

Duurzaam Heeg:

Eerste postcoderoos is geopend, 2e  is beschikbaar. Bij Hoora is de 2e .

Er is een initiatief om met jeugd een zonneboot te bouwen. Hier zijn bouwpakketten voor.

Het kent zelfs onderlinge wedstrijden en het zou prachtig zijn als die een keer in Heeg gebeuren. Maar eerst de boot bouwen. Prachtig plan.

 

Hans sluit de vergadering.