Author Archives: PBH

31 Mei

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 31 mei 2016 Onze referentie DJV/ Datum 8 juni 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Anneke Bakker, Boudewijn Dijkstra en Douwe Vermaning Afwezig Douwe

18 Mei Jaarvergadering

Jaarvergadering 18 mei 2016 Hans opent de vergadering om 20.00uur en heet een ieder welkom. Verslag jaarvergadering 22 april 2015 Het verslag van de jaarvergadering 2015 wordt door Hans doorgenomen. Enkele punten worden nader besproken/toegelicht. Janke  geeft een update van Heegsportief. Er is een rapport aangeboden aan het bestuur van het dorpshuis. Aandachtspunten doorbij zijn o.a:

28 April

28- 4 ‘-‘16 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Rommy, Hans en Boudewijn met kennisgeving afwezig.   Opening en mededelingen door de voorzitter     Ingekomen en uitgaande stukken Verslag bestuurlijk overleg Sudwest-Fryslân. Over o.a. kap langs de Skatting. Verslag Heegpromotie.     Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

16 Februari

Notulen bestuursvergadering PBH 16 februari 2017.   Aanwezig: Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker, John van de Velden, Tineke Zuurveen. Afwezig met kennisgeving: Douwe Vermaning en Boudewijn Dijkstra.   Opening vaststellen agenda: Hans heet ons welkom en geeft onze gast Sander Nouta het woord en zijn laptop. (-; . Sander geeft  duidelijke uitleg over het

5 Januari

Notulen bestuursvergadering PBH 5 januari 2017.   Aanwezig: Hans Ringnalda, John van de Velden, Douwe Vermaning Anneke Bakker en Tineke Zuurveen Afwezig wegens ziekte Boudewijn Dijkstra en Douwe Cnossen.   Opening Vaststellen agenda:   Hans, voorzitter, opent de vergadering en heet ons welkom. Elkaar wensen we nog “de beste wensen voor 2017”.   John

Maart 17

Aanwezig: Anneke Bakker, Douwe Vermaning, Douwe Cnossen en Hans Ringnalda Afwezig: Marijke Witbraad, Boudewijn Dijkstra en Rommy Veldhuis De vergadering start met de binnenkomst van Helma Paternostre. Zij had ‘s middags via de site aangegeven om vooraf aanwezig te zijn in verband met de aanpak van de berm van de Ald Skatting. Volgens haar spreekt wethouder Stoker niet de waarheid en zijn er

Maart 1

Vergadering Plaatselijk Belang Heeg Datum: woensdag 2 maart 2016 om 19.30 uur Aanwezig:  Anneke, Rommy,  Douw C., Boudewijn en Hans Voorzitter heet iedereen van harte welkom. Ingekomen en Uitgaande stukken Himmeldei: in de periode van 2 t/m 16 april roept de gemeente Súdwest Fryslân de dorpen op om mee te helpen dorpen en steden schoon te maken. Jaren terug was Heeg altijd op het

Januari 2016

Vergadering Plaatselijk Belang Heeg Datum: donderdag 21 januari 2016 om 19.30 uur Aanwezig: Marijke, Anneke, Rommy, Douwe V., Douw C., Boudewijn en Hans Voorzitter heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder een delegatie van de OVH, in de aanwezigheid van Tjeerd Schrale, Mariska Meyer en Theresia Koning Doel van het gesprek met OVH is het uitwisseling van gezamenlijke belangen. Deelname

21 december

Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg Datum: 21 december  2015 Tijd:19.30 uur Plaats: Heechhûs Aanwezig: Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra, Marijke Witbraad, Douwe Cnossen en Hans Ringnalda Met kennisgeving afwezig: Rommy Veldhuis en Anneke Bakker Opening en mededeling voorzitter Om 19.30 opent de voorzitter de vergadering. Ingekomen en uitgaande stukken Milieustraat Tijden

26 oktober

Notulen bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg maandag 26 oktober 2015. Opening en mededelingen door de voorzitter. Douwe was aanwezig en kreeg namens ons allen een cadeau voor de geboorte van hun dochter. Marijke is deze avond bij de drie dorpen overleg Oudega Gaastmeer, en is afwezig. Gast voor deze avond is Erik Visser. Even een rondje ter kennismaking. Douwe vermaning is

« Older Entries Recent Entries »