Category Archives: Notulen 2016

25 Oktober

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 25 oktober 2016 Onze referentie BD/ Datum 1 november 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker en Boudewijn Dijkstra   Afwezig Douwe

15 September

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 7 juli 2016 Onze referentie DJV/ Datum 15 september 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra, Anneke Bakker en Douwe Vermaning   Afwezig Douwe

7 Juli

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 7 juli 2016 Onze referentie DJV/ Datum 13 september 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra en Douwe Vermaning Namens de visiegroepen aanwezig:

31 Mei

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 31 mei 2016 Onze referentie DJV/ Datum 8 juni 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Anneke Bakker, Boudewijn Dijkstra en Douwe Vermaning Afwezig Douwe

18 Mei Jaarvergadering

Jaarvergadering 18 mei 2016 Hans opent de vergadering om 20.00uur en heet een ieder welkom. Verslag jaarvergadering 22 april 2015 Het verslag van de jaarvergadering 2015 wordt door Hans doorgenomen. Enkele punten worden nader besproken/toegelicht. Janke  geeft een update van Heegsportief. Er is een rapport aangeboden aan het bestuur van het dorpshuis. Aandachtspunten doorbij zijn o.a:

28 April

28- 4 ‘-‘16 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Rommy, Hans en Boudewijn met kennisgeving afwezig.   Opening en mededelingen door de voorzitter     Ingekomen en uitgaande stukken Verslag bestuurlijk overleg Sudwest-Fryslân. Over o.a. kap langs de Skatting. Verslag Heegpromotie.     Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

Maart 17

Aanwezig: Anneke Bakker, Douwe Vermaning, Douwe Cnossen en Hans Ringnalda Afwezig: Marijke Witbraad, Boudewijn Dijkstra en Rommy Veldhuis De vergadering start met de binnenkomst van Helma Paternostre. Zij had ‘s middags via de site aangegeven om vooraf aanwezig te zijn in verband met de aanpak van de berm van de Ald Skatting. Volgens haar spreekt wethouder Stoker niet de waarheid en zijn er

« Older Entries