Monthly Archives: november 2017

20 Juli

Notulen bestuursvergadering PBH Donderdag 20 juli 20.00 uur.   Aanwezig: Hans Ringnalda, Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra, John van der Velde, Anneke Bakker en Tineke Zuurveen.   Afwezig: met kennisgeving Douwe Cnossen.   Opening/vaststellen agenda: De voorzitter opent de vergadering en heet ons welkom.   Vaststellen agenda: Zonder op-

1 Juni

Notulen bestuursvergadering PBH 1 juni 2017. Aanwezig: Hans Ringnalda, Douwe Vermaning, Boudewijn Dijkstra en Tineke Zuurveen. Afwezig met kennisgeving: Anneke Bakker en Douwe Cnossen. “Gastsprekers”: Geertje v.d. Meer en Dick Schrama.   Opening: Hans opent de vergadering en geeft Geertje het woord. Geertje is betrokken bij een sociale instelling vanuit de R K. kerk

20 April Jaarvergadering

Notulen Jaarvergadering PBH 2017, in het Heech Hus. (HH) Aanwezig bestuur PBH en 21 personen.   Hans opent de vergadering en geeft uitleg over deze avond. (agenda staat ook op de beamer!) Er zijn 3 gastsprekers: Lucie en Freia voor: Heeg in’t Groen. Kees Alberts: Heeg Promotie. Anton van Wijk: Duurzaam Heeg.   Activiteiten  PBH 2016/17 Er is een ledenactie

30 Maart

Notulen bestuursvergadering PBH donderdag 30 maart 2017. Aanwezig: Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra, Anneke Bakker, John van der Velden en Tineke Zuurveen. Afwezig met kennisgeving Douwe Vermaning en Douwe Cnossen.   Deze avond zijn Eric Visser, dorps coördinator van Gemeente SWF, en Wethouder Mirjam Bakker aanwezig.   Hans heet ons en in het bijzonder, de gasten welkom.   We