Monthly Archives: februari 2017

25 Oktober

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 25 oktober 2016 Onze referentie BD/ Datum 1 november 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker en Boudewijn Dijkstra   Afwezig Douwe

15 September

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 7 juli 2016 Onze referentie DJV/ Datum 15 september 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra, Anneke Bakker en Douwe Vermaning   Afwezig Douwe

7 Juli

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 7 juli 2016 Onze referentie DJV/ Datum 13 september 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Boudewijn Dijkstra en Douwe Vermaning Namens de visiegroepen aanwezig:

31 Mei

Onderwerp Notulen bestuursvergadering PBH Vergaderdatum 31 mei 2016 Onze referentie DJV/ Datum 8 juni 2016 Bijlage(n) Pagina 1/1   Notulen     Interne adrescode                    Doorkiesnummer Aanwezig Hans Ringnalda, Anneke Bakker, Boudewijn Dijkstra en Douwe Vermaning Afwezig Douwe

18 Mei Jaarvergadering

Jaarvergadering 18 mei 2016 Hans opent de vergadering om 20.00uur en heet een ieder welkom. Verslag jaarvergadering 22 april 2015 Het verslag van de jaarvergadering 2015 wordt door Hans doorgenomen. Enkele punten worden nader besproken/toegelicht. Janke  geeft een update van Heegsportief. Er is een rapport aangeboden aan het bestuur van het dorpshuis. Aandachtspunten doorbij zijn o.a:

28 April

28- 4 ‘-‘16 agenda. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 HH Rommy, Hans en Boudewijn met kennisgeving afwezig.   Opening en mededelingen door de voorzitter     Ingekomen en uitgaande stukken Verslag bestuurlijk overleg Sudwest-Fryslân. Over o.a. kap langs de Skatting. Verslag Heegpromotie.     Notulen vorige vergadering/ Actiepunten.

16 Februari

Notulen bestuursvergadering PBH 16 februari 2017.   Aanwezig: Hans Ringnalda, Douwe Cnossen, Anneke Bakker, John van de Velden, Tineke Zuurveen. Afwezig met kennisgeving: Douwe Vermaning en Boudewijn Dijkstra.   Opening vaststellen agenda: Hans heet ons welkom en geeft onze gast Sander Nouta het woord en zijn laptop. (-; . Sander geeft  duidelijke uitleg over het

« Older Entries