Juni 2013

Notulen 17 – 6 – ‘13 PBH vergadering 19.30 HH
Aanwezig; Hans, Anneke, Sjoerd en Marijke. M.k.g. afwezig; Ale en Herman. Afwezig; Douwe.

Mededeling voorzitter.
Hans heeft overleg gehad met de gemeente over de plannen voor de Passantenhaven, WSH en de Tjottervloot. Sinds Kees A voorzitter is van de passantenhaven zijn de plannen verandert. Was voorheen plan B het uitgangspunt, en werden deze omarmd door de gemeente, sinds Kees voorzitter is zijn plannen weer verandert. PBH maakt zich zorgen over deze veranderingen. We hopen dat deze de procedure niet gaat frustreren of zelf vertragen. Er wordt nu een compromis tekening gemaakt, waar hopelijk alle partijen zich in kunnen vinden. We hopen oprecht dat alles door kan gaan.

Notulen 22 – 4 – ’13 en 27 – 5 – ’13 goedgekeurd. De notulen van de voorjaarsvergadering moeten nog doorgelezen worden. We besluiten deze direct op de site te zetten zodat mensen kunnen zien dat genoemde punten door ons en de gemeente serieus genomen worden.

Kringloopwinkel: het is moeilijk een ander pand te vinden voor de kringloopwinkel. Ook is de naam van de particulier die interesse zou hebben nog niet genoemd. Sjoerd Joustra reageert niet.

Houtbouwmuseum: In een gesprek met Pier Piersma, over het kappen van de boom en het onbedoelde protest van een dorpsgenoot, kwam ook naar voren dat ons houtbouw museum gevaar loopt. Blijkbaar heeft de gemeente de stekker eruit getrokken, volgens Pier. Hij vertelde ook dat er plannen zijn voor een nieuw te bouwen houtbouw museum in Makkum ter waarde van twee miljoen euro.

Het kan toch niet zo zijn dat wij ons houtbouw museum moeten opofferen aan nieuwbouw in Makkum, dezelfde gemeente? Dat er blijkbaar behoefte en geld is voor een houtbouw museum maar dat dit ergens anders naar toe moet? We zijn één gemeente en toch niet elkaars concurrenten? Het houtbouw museum en de Aak passen heel goed bij onze dorpsvisie. Verspilling van geld en energie lijkt ons sowieso slecht voor de gemeente maar ook voor ons.

Plannen voor het zomerprogramma en het spijkerdorp worden gevolgd en geëvalueerd na afloop. We hebben de €1500 toegezegd maar de penningmeester wil nog wel onder de aandacht brengen dat het geld tegenwoordig wel weg wil en dat we goed alle voors- en tegens moeten afwegen voordat we toezeggingen doen. Hij vindt ook dat ondernemers en horeca zelf initiatief zou moeten tonen, in de vorm van plannen om mensen naar Heeg te halen en deze een plezierige tijd te geven. Doordat het plan ook voor eigen mensen bedoelt is steunen we deze maar we willen graag een uitgebreide evaluatie. Waaruit voordeel voor iedereen moet blijken.

Wandelpadengroep: er is overleg geweest met plattelandsprojecten en it Wetterskip. Goede gesprekken met enthousiaste positieve geluiden.

Energiegroep: de voorlichtingsavond,  met de maatwerkadviseur, met als doel mensen bewust te maken van hun energiegebruik en tips voor besparingen, is geweest. Ondanks de kleine opkomst kunnen ze toch spreken van een prima avond, zeker voor herhaling vatbaar. De reacties zijn positief.  De Sylboade heeft de aankondiging niet geplaatst ,waardoor er misschien ook weinig opkomst was.

Niet alleen worden plannen gemaakt ook wordt naar oplossingen bij lokale bedrijven gezocht.

Vergaderschema volgend seizoen

26 augustus – 23 september – 28 oktober – 25 november – 23 december

2014 27 januari – 24 februari – 24 maart – 28 april – 26 mei – 23 juni – 28 juli?

Liggelden: Antje Voolstra mailde vorige week woensdag over de liggelden. Dat is in Heeg nog nooit op gemeentelijk peil gebracht. Dat moest toch nodig eens, een gesprek was gewenst om dit te regelen. Marijke nodigde haar uit voor deze vergadering, maar ze was dan met vakantie. Dus hebben we het maar weer over de zomer heen getild. We doen haar een nieuw voorstel met nieuwe vergaderdata. Verhoging van de liggelden zal besproken moeten worden. Hiervoor zullen we een plan moeten opstellen om dit geleidelijk te doen.

Morgenavond 18 juni BOK overleg.
We hebben een aantal agendapunten opgesteld. Marijke maakt de agenda en mailt die rond.

Actie:
Ale bakjes voor notulen voor bij de Coop en Talma

Marijke agenda BOK overleg.