September 2013

Notulen 23-9-‘13 PBH 19.30 HH
Aanwezig: Hans, Anneke, Douwe, Herman, Sjoerd en Marijke. MKG afwezig Ale

Notulen vorige vergadering goedgekeurd Actiepunten: De handtekeningen voor de actie van dhr Visser, blijven waar ze zijn. OVH heeft wel ondertekend. Wij ondersteunen de actie niet vanwege vormfout. Wij zijn niet vooraf gevraagd de actie te ondersteunen, maar onze voorzitter zijn naam stond er wel onder. Contributie binnen halen, leden werven heeft ook te maken met de rechtsvorm. Marijke zoekt de statuten, aan de hand daarvan moeten we een actie bedenken. Hans heeft reactie over het zandwinnen in de vaargeul en ’t Leechsân, binnenkort wordt weer gepeild.

Kringloopwinkel plannen. We hebben een particulier die serieus is in het overnemen van de kringloopwinkel maar het vinden van een geschikt pand is heel lastig. In Raerd, bij een bijeenkomst van Doarpswurk met als thema “grondstoffen kringloop” hebben we het ook besproken. Wij willen vanuit onze visie graag dat deze functie in ons dorp blijft. Het heen en weer bewegen van spullen is een reden, maar ook hergebruik, herwaardering van grondstoffen. De kringloopwinkel is ook heel handig uit te breiden met een soort lokale marktplaats. Balk heeft hiervoor een succesverhaal in de vorm van een weggeefhoek op Facebook. We worden tijdens deze avond uitgenodigd door de provincie om onze plannen te presenteren en eventueel in aanmerking te komen voor subsidie.

De provincie zoekt pilotdorpen en wil graag anticiperen. 1 nov a.s. ( overdag!!) kunnen we onze plannen presenten. Marijke en Lucie zijn hierbij aanwezig geweest.

Rein Brouwer komt een verslag doen van het zomerprogramma. Hij verteld uitgebreid over de voorbereidingen, aantallen bezoekers, kosten, stagiaires enz. er is veel succes te melden. Er zijn evenveel bezoekers als eigen inwoners actief geweest. Er zijn veel dingen geschonken, als bruikbare middelen, prijzen, eten en drinken, het beschikbaar stellen van ruimte en materialen en er zijn veel vrijwilligers actief geweest. er is een heel klein beetje geld overgebleven. Er zijn ook veel fouten gemaakt, die zijn duidelijk gedocumenteerd door Rein en daar wordt, een eventueel volgende keer, van geleerd.

Wij zijn blij dat Rein met een succes verhaal komt. Voor een doorzetten van het idee zijn nog een aantal zaken te regelen. Maar het klinkt goed. Rein nogmaals bedankt voor je aanwezigheid en verhaal.

29 september is er een opening van het activiteiten seizoen in het HH. PBH zou hierbij aanwezig kunnen zijn. Anneke en Marijke gaan dit regelen.

28 oktober ’13 overleg Oudega en Gaastmeer. Hans maakt de agenda van dit deel. Begraafplaats, de gemeente heeft contact opgenomen met Herman, ze zijn enthousiast over de plannen en bereid mee te denken. Komen erop terug.

Wandelpadengroep, 1 oktober ’13 overleg, Hans, Herman en Marijke zijn hierbij aanwezig.

Energiegroep: 8 oktober ’13 informatie beurs over isoleren en zonnepanelen. De energiegroep moet worden aangezet een voorzitter en penningmeester aan te stellen. Ook moeten zij een financieel plan maken, een rekening openen en zelf de broek ophouden. Nu gaat alles nog via ons, zonder vast omkaderd plan.

Halfjaarlijkse evaluatie van de groepen, de taak van Herman zal binnenkort weer gepland moeten worden. De vorige bijeenkomst was in 24 april. Het is niet alleen belangrijk de groepen op de hoogte te houden van ontwikkelingen, ook het enthousiasmeren en meedenken bevorderen is belangrijk. Er zijn verschillende ontwikkelingen die parallel lopen met die van ons, misschien is het leuk om die te laten zien. Hiervoor kun je Lucie vragen.

Voorjaarsvergadering 2014. 23 april, in overleg met Sybout vastgesteld.     Marijke zoekt de statuten om te kijken welke rechtsvorm PBH is en wat daarvan, naar leden toe mogelijkheden zijn voor het innen van contributie. Anneke en Marijke opening HH activiteiten seizoen. Herman tussen evaluatie visiegroepen plannen en regelen.

Volgende vergadering. 28 oktober met Oudega en Gaastmeer. 25 nov. – 23 dec. –