Tag Archives: doelen energiegroep

juni 2014

23 juni 14 notulen. Bestuursvergadering Plaatselijk Belang Heeg 19.30 bij Marijke thuis. Herman, Hans, Sjoerd, Douwe V, Ale, Anneke en Marijke. Afwezig Douwe C Opening en mededelingen door de voorzitter. Hans opent de vergadering, Nederland heeft net met 2-0 gewonnen van Chili, dus t sin is goed. Ingekomen en uitgaande stukken. Mail Mevr. Veenstra over ligplaatsen en oneerlijke behandeling. In