januari 2012

23-01-12 Notulen bestuursvergadering plaatselijk belang Heeg

Hans opent de vergadering en heet speciaal Lucie welkom.

Lucie.
Lucie krijgt het woord en licht haar concept toe.

Wat duidelijk wordt is dat als Bleiblom klaar is PBH zelfstandig door moet gaan en er een korte training “Natural Steps”volgt voor ons.

Onze rol zal een sturende en communicerende/ overleggende zijn.

We kunnen op verschillende manieren media aandacht vragen voor onze pilot. Het zal de belangstelling van bedrijven en misschien het aanvragen van subsidie goed doen.

PBH besluit €5.000 te reserveren voor kosten.

Bespreekpunten.
Hans heeft met Erik Visser onze nieuwe dorp coördinator overleg gehad over o.a. het beheersplan van het strandje en de milieustraat. Van sluiting was geen sprake. Een paar dagen later lezen wij in de krant dat het wel gaat sluiten.

De dreigende sluiting van de milieustraat valt zwaar. Niet alleen het plotselinge besluit en het ontbreken van communicatie ook het vertrek van deze dienst past niet in ons plan over duurzaamheid. Actieplan wordt opgesteld.

Anneke is bij de presentatie van Elkien geweest over de verbouw van Talma. Opvallend was dat de bewoners geen aparte torens willen maar verbindingen omdat ze de onderlinge eenheid willen behouden. Als alles goed gaat beginnen ze in 2013 tot 2016 de verbouw gaat in fases. We krijgen allemaal een mapje met info.

Indeling 31 jan.

1e deel

Hans opent met een inleiding met achtergrond informatie en motivatie van de keuze. Vraagje: Zijn de leden zich goed bewust van de investering die gevraagd wordt? Tot ongeveer mei?

Lucie verteld over haar plannen en over Bleiblom

Pauze

2e deel

Actie vragen: Hoe zou je informatie kunnen verzamelen?

Welke bronnen heb je?

Op welke manier wil je info verzamelen?

Antwoorden kunnen op grote vellen papier verzamelt worden.

Actiepunten:
Zoek op internet om filmpjes over Duurzaamheid voor de visiegroep.
Persbericht door Anneke

Herman en Hans gaan lobbyen bij raadsleden. Wij kunnen ingezet worden.

Marijke neemt contact op met de Sylboade oproep de vergadering van 7 feb bij te wonen.

Vraagje? Zal ik handtekeningen verzamelen bij de gemeente werken? Bv. Via grote papieren? Er wordt veel gereageerd.

7 febr. vergadering commissie BEO 19.30 IJlst. Hans en Anneke.

Marijke koopt grote papieren en stiften.

Belangrijke actiewoorden: ta jo tsjinst en de belofte dat we er niet op achteruit zouden gaan.

Sylboade van febr. Voor de 15e bepalen wat erin moet.

Anneke zal 31 jan. Notuleren. Ik ben er jammer genoeg niet bij.

Notulen goed gekeurd.
Bij de rondvraag geen bijzonderheden.

Volgende vergadering 27 feb.

(= voorjaarsvakantie)

Tot ziens en veel plezier volgende week.

Marijke