Tag Archives: harinxmastraat

Mei 2013

Notulen 27 – 5 – ‘13 PBH 19.30 HH Aanwezig: Hans, Douwe, Ale, Anneke en Marijke. MKG afwezig Sjoerd en Herman. Hans opent de vergadering en blikt kort terug op de voorjaarsvergadering met de opmerking: “it wie in goede fergadering, de sfeer wie goed” Sa is’t. Ingekomen stukken. DBF en de kringloopwinkel – via Lucie kwam een mail van DBF( een stichting die de leefbaarheid in