Nieuws 2014

Liggeld verhoging!
Heel veel mensen hebben een brief van de gemeente en PBH gekregen over liggeld verhoging. Ik heb al van diverse kanten commentaar gekregen. Graag wil ik dit nogmaals toelichten. Sinds de nieuwe gemeente SWF hebben wij opdracht gekregen de liggelden te verhogen. Wij waren het er niet mee eens en hebben dit dus jarenlang tegen kunnen houden, maar dat kon de gemeente tegenover andere dorpen niet meer goedpraten dus moesten wij wel. We hebben het toen nog voor elkaar gekregen dat de verhoging gefaseerd doorgevoerd mocht worden. We hebben dus echt onze uiterste best gedaan en het ook jarenlang tegen kunnen houden.
Per direct is Ale Ypma met PBH gestopt!!
Ale heeft dit besloten om belangenverstrengeling te voorkomen. Ale heeft nieuwe werkzaamheden gekregen, bij de gemeente en heeft nu de ontwikkelingen van de passantenhaven in zijn portefeuille. Wij vinden het enorm spijtig dat hij ons verlaat, maar zijn tegelijk ook blij dat hij voor de passantenhaven in ’t spier gaat.
Passantenhaven.
Misschien hebt u het al gezien ze zijn begonnen!! Het hele project wordt in 3 fases aangepakt. Het lukt niet alles voor het volgende seizoen klaar te krijgen, daarvoor is te laat gestart. Maar gelukkig kunnen ze los!!

Kringloopwinkel stopt!
Jammer genoeg is per direct de kringloopwinkel gestopt. We gaan direct door met nieuwe plannen om toch deze functie te behouden. Wie heeft zin om als vrijwilliger de schouders eronder te zetten? Laat het ons weten.

Word klant van NLD Energie en ondersteun Duurzaam Heeg
NLD energie is de duurzame energie leverancier van het Noorden. Groene stroom en CO2 gecompenseerd gas tegen gunstige tarieven met een contract dat op elk moment opzegbaar is. En wordt u klant dan ondersteunt u hiermee de Coöperatie Duurzaam Heeg.

8 november energiebeurs in het HH. meer info volgt!
PBH wil hier aandacht vragen voor een nieuw op te richtten groep: lokale kringloop. Deze krijgt ook betere afvalscheiding en hergebruik van spullen op de agenda. Hoe krijgen we dit voorelkaar? Wie wil meedenken of meedoen?

19 september 15.00 opening dorpstuin en beweegtuin bij Talma.
De dorpstuin groep in samenwerking met de fysiotherapeuten, hebben hun doelen bereikt, dat mag gevierd!

De Avontuur, het skûtsje van Sietse Broersma Kampioen lyste A.skutsje

En daar zijn wij trots op! De boot werd naar de Syl begeleid door een brandweerboot. Het spijkerbroekhangen werd even stilgelegd. Wethouder M Bakker en onze voorzitter Hans Ringnalda hebben de bemanning toegesproken en in de bloemetjes gezet. PBH en sponsor Veenstra Voolstra hebben een afdruk van deze foto cadeau gegeven.

Bestuurswisseling.
Douwe, ons nieuwe bestuurslid,  wil ook wel penningmeester worden! Dat is fijn want Sjoerd Ypma is al dik tien jaar bestuurslid en wil graag stoppen om meer energie in de energiegroep te steken. Zo verdwijnt Sjoerd dus niet helemaal uit beeld, daar zijn we blij om.

Nieuw bestuurslid: Douwe Vermaning!
We zijn bijzonder blij een nieuw bestuurslid bereid te hebben gevonden. Douwe woont op it Fabriek, werkt bij de Rabobank en is getrouwd en vader van een kleine meid. Douwe heeft een vergadering bijgewoond en durft het met ons aan! Mei 2014

Heegsportief. 
De aanhouder wint. Binnen de bestaande situatie, met beperkte middelen en met frisse energie is er toch weer een groepje mensen een mooi plan aan het maken voor ’t Heechhûs en een sporthal die aan alle eisen voldoet. Herman is aanspreekpunt, Roel de Jong is initiator.
Diverse betrokken clubs praten mee, wilt u ook meepraten! Dat kan, neem contact op met Herman voor vergaderdata. Er zijn altijd denkers of doeners nodig.

Heegpromotie
Niet alleen voor onze gasten ook voor ons een initiatief om een overzichtelijke agenda te maken maar ook om gebruik te maken van elkaars spullen en kennis. Kees Alberts is voorzitter, Lucie Gelderblom secretaris, vanuit plaatselijk belang zijn Anneke of Marijke hierbij aanwezig.

it Smûke hoekje kringloopwinkel in een nieuw jasje.
In ‘t Heechhûs heeft ze drie kleine zaaltjes achterin omgetoverd tot een echt smûk hoekje. Eind januari heeft ze haar deuren geopend. Paulien Ypma is eigenaar en heeft ook tafelverkoop. Open: Wo t/m zaterdag. Van 11 tot 16.00 uur. Wij zijn erg blij dat we deze functie in ons dorp kunnen behouden! Jan. 2014. 

Er zijn prachtige plannen voor een nieuwe begraafplaats!! We zijn helemaal blij en enthousiast! Als alles doorgaat heeft Heeg straks een unieke begraafplaats!! Jan.2014

De wandelpadengroep is met haar plannen naar de gemeente gegaan en heeft deze voorgelegd. De gemeente heeft er enthousiast naar geluisterd en op gereageerd. Het fijne is ook dat de ontwikkelingen in dat gebied het aanleggen van het pad in de kaart spelen. Het is een prachtplan waar heel Heeg vast en zeker gebruik van zal maken! Jan. 2014.